Home » Gemeente » Burgemeester Bronsvoort beëdigd voor tweede termijn

Burgemeester Bronsvoort beëdigd voor tweede termijn

388

OOST GELRE – Burgemeester Annette Bronsvoort is vandaag officieel beëdigd voor haar tweede termijn als burgemeester van Oost Gelre. Commissaris van de Koning John Berends nam haar in een kleine, besloten bijeenkomst de eed af. Burgemeester Bronsvoort: “Het was een sobere plechtigheid, passend bij de huidige omstandigheden. Ik ben met mijn hoofd ook meer bezig geweest met de impact van het virus op onze inwoners dan met deze beëdiging. Wat niet wegneemt dat ik er heel blij mee ben. Het zorgt ervoor dat ik mijn werkzaamheden kan continueren in een periode waarin dit van groot belang is.”

Al eerder had de gemeenteraad van Oost Gelre unaniem besloten om burgemeester Annette Bronsvoort aan te bevelen voor een herbenoeming. Volgens de raad heeft de burgemeester haar rol in de afgelopen 6 jaar met verve opgepakt en vervuld, niet alleen in Oost Gelre maar ook daarbuiten. Nadat de Koning de herbenoeming officieel bekrachtigd had volgde vandaag de beëdiging.

Beëdiging in klein gezelschap
De herbenoeming door de Koning werd dus vandaag bekrachtigd met de officiële beëdiging door de Commissaris van de Koning. “In een zeer klein gezelschap en met inachtneming van de vereiste afstand tot elkaar”, aldus burgemeester Bronsvoort. “Mijn beëdiging is in deze periode zeker geen formaliteit. Het is noodzakelijk om mijn functie uit te kunnen oefenen. Bijvoorbeeld om gebruik te kunnen maken van mijn bevoegdheden. Het was dus ook een vereiste om wel uiterlijk 3 april beëdigd te zijn.”

Impact Coronavirus
Burgemeester Bronsvoort doelt daarmee op de grote opgave waar we nu mee geconfronteerd worden. “Het Coronavirus heeft een enorme impact. We weten allemaal welke maatregelen nu van kracht zijn om de verspreiding ervan tegen te gaan en de kwetsbare mensen in onze samenleving te beschermen. Ik ben verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving in onze gemeente. Ik ga er van uit dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid daar in neemt. Handhaven is een laatste middel, maar als de situatie daar om vraag zal ik dat niet nalaten. Daarvoor is de situatie van nu té ernstig. Alleen samen komen we door deze crisis heen.“

Blij met waardering
Burgemeester Bronsvoort is blij met de erkenning van de raad en de vele hartverwarmende reacties die ze kreeg. “Ik werk met heel veel plezier in deze gemeente. Ik voel me hier thuis. Er liggen nog hele mooie uitdagingen voor de toekomst waar ik graag mijn steentje aan bijdraag. Nu ligt de focus vooral op de bestrijding van het Coronavirus. Dat vraag onze volle aandacht, inzet en samenwerking. Maar als dit achter de rug is gaat de focus weer op de vele mooie ontwikkelingen die in Oost Gelre plaatsvinden.”