Home » College en Rompa/HPT in gesprek over oplossingen

College en Rompa/HPT in gesprek over oplossingen

274

LICHTENVOORDE – De Raad van State heeft het verzoek om voorlopige voorziening, ingediend door Rompa/HPT uit Lichtenvoorde, aangehouden. De rechter heeft de gemeente en het bedrijf opgeroepen met elkaar in gesprek te gaan en tot oplossingen te komen.

Rompa/HPT heeft op 11 januari 2019 de aanvraag voor een nieuwe vergunning ingetrokken. Daarmee viel het bedrijf terug op de milieuvergunning van 2001/2002. De gemeente heeft op basis van deze vergunning een handhavingstraject ingezet. Rompa/HPT heeft vervolgens een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Raad van State. Die heeft beide partijen opgeroepen samen tot oplossingen te komen.

Gesprek over oplossingen
Het college respecteert de oproep en is uiteraard bereid in gesprek te gaan met Rompa/HPT om tot aanvaardbare oplossingen te komen. Die intentie had het college overigens steeds. In die zin verandert er niets aan de eerder ingenomen standpunten, namelijk dat het college.

– meewerkt aan een vergunbare bedrijfsvoering voor Rompa/HPT;
– als voorheen bereid is daarover in gesprek te gaan met Rompa/HPT;
– blijft inzetten op de zwaarst mogelijke maatregelen om geuroverlast te beperken.
– Op basis van deze uitgangspunten wil het college open het gesprek met Rompa/HPT aangaan en ook het bedrijf alle kansen bieden om bij te dragen aan deze oplossingen.

Belang omgeving
Het college wil snel in gesprek met het bedrijf over de geconstateerde overtredingen en hoe ze die wil oplossen. Ook hierin respecteert het college de oproep van de Raad van State en verwacht ze van Rompa/HPT eenzelfde houding. Het doel is om vanuit een open overleg te komen tot concrete stappen. Stappen die leiden tot een vergunbare situatie voor het bedrijf en die het belang van de omgeving maximaal dienen