Home » Gemeente » Gemeente Oost Gelre introduceert nieuw beleid voor ‘Wonen in de kap’

Gemeente Oost Gelre introduceert nieuw beleid voor ‘Wonen in de kap’

2225

OOST GELRE – De gemeente signaleert een toenemende vraag naar het realiseren van woonruimte in de bovenste gedeelten van gebouwen, met name boven winkels en kantoren in de centra van Groenlo en Lichtenvoorde. In antwoord hierop heeft de gemeente een nieuw beleid geformuleerd dat duidelijkheid biedt omtrent deze woonoptie. Dit beleid is vanaf 1 september 2023 voor een periode van 6 weken ter inzage beschikbaar.

Wethouder van Ruimtelijke Ontwikkeling, Jos Hoenderboom, licht toe: “Dit beleid verschaft duidelijkheid aan initiatiefnemers en creëert nieuwe mogelijkheden. Ons doel is de woningbouw in Oost Gelre verder te stimuleren, met name door de toevoeging van woonruimten in bestaande panden in de centra van onze twee primaire kernen.”

Het wonen in de kap is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bestaande gebouwen en nieuwbouwprojecten. Terwijl er voor nieuwbouw expliciete regelgeving is opgesteld, zijn er voor bestaande gebouwen aanvullende overwegingen, vooral met betrekking tot de bouwstijl van het dak. De gemeente streeft ernaar om geen woningen toe te staan in zogenoemde ‘karakteristieke’ daken, die van cultuurhistorische waarde zijn of een opmerkelijke architectuur hebben. Een onafhankelijk onderzoek, dat als bijlage bij het beleid is gevoegd, heeft de karakteristieke daken binnen Groenlo en Lichtenvoorde geïdentificeerd.

Burgers die feedback willen geven op het voorgestelde beleid kunnen dit document online inzien van 1 september tot 13 oktober 2023 op www.oostgelre.nl/bouwen-en-wonen, onder de sectie ‘Wonen in de kap’. Hier is ook het rapport te vinden over de specifieke daken van gebouwen in Groenlo en Lichtenvoorde. Schriftelijke reacties kunnen worden verzonden naar gemeente@oostgelre.nl.

Na de inspraakperiode, die eindigt op 13 oktober, zal de gemeente alle ontvangen feedback evalueren. Vervolgens zal het College van B&W een definitief besluit nemen omtrent dit nieuwe beleid.

Bron(nen) & Afbeelding(en)