Gemeente Oost Gelre maakt vanwege verspreiding coronavirus noodopvang voor kinderen beschikbaar

Noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen
OOST GELRE – In Oost Gelre kunnen ouders die een cruciaal beroep uitoefenen, gebruik blijven maken van hun kinderopvang en opvang op school. Een cruciaal beroep is werk dat nodig is om de samenleving in deze bijzondere tijd draaiende te houden. Denk hierbij aan werk in de zorg, jeugdhulp, transport etc. Het volledige overzicht vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-b…. Alle overige ouders moeten zelf zorgdragen voor opvang.

Voor ouders met cruciale beroepen die normaal geen gebruik maken van kinderopvang, maar dat nu door de verspreiding van het coronavirus noodgedwongen wel moeten, hebben wij een noodopvang aangewezen. Het kan zo zijn dat u extra diensten moet draaien of dat uw kinderen niet langer in uw netwerk terecht kunnen, omdat zij tot de risicogroep behoren. Bent u zo’n ouder? Dan kunt u gebruik maken van onze noodopvang.

Aanmelden noodopvang kinderen
De noodopvang is, indien nodig, 24 uur per dag beschikbaar. Dus ook ’s nachts en in het weekend. Om gebruik te maken van de noodopvang vult u onderstaand inschrijfformulier in. U kunt dit inschrijfformulier mailen naar planning@kinderopvangbambi.nl(link stuurt een e-mail). Bij spoed kunt u contact opnemen met kinderopvang Bambi via telefoonnummer: (0543) 47 32 88 (buiten kantoortijden 06 – 23 26 12 76). Let op: deze opvang geldt alléén voor ouders met een cruciaal beroep, die niet de mogelijkheid hebben zelf opvang te regelen in hun netwerk.

Download het Inschrijfformulier noodopvang coronavirus