SMOOG gaat muziekonderwijs in Oost Gelre verzorgen

Muziekverenigingen samen in nieuwe Stichting Muziekonderwijs Oost Gelre
OOST GELRE – Het college van B&W heeft besloten om de Stichting Muziekonderwijs Oost Gelre (SMOOG) subsidie te verstrekken voor het verzorgen van het muziekonderwijs aan de leden van muziekverenigingen in Oost Gelre. Dat betekent dat met ingang van 1 juli 2020 het muziekonderwijs in Oost Gelre door SMOOG wordt verzorgd. De subsidierelatie met Boogie Woogie wordt op datzelfde moment beëindigd.

Wethouder Jos Hoenderboom is blij dat er nu duidelijkheid is over de toekomst van het muziekonderwijs: “In 2018 zijn we gestart met de gesprekken hierover. Toen hebben de acht muziekverenigingen in onze gemeente al aangegeven dat ze zelf het muziekonderwijs aan hun leden willen verzorgen. Dat is ook wel logisch, immers zijn zij de grootste afnemers van muziekonderwijs. In 2019 heeft de gemeenteraad dit voornemen nog eens benadrukt. We zijn nu zover dat we met vol vertrouwen het muziekonderwijs in handen van onze eigen muziekverenigingen kunnen leggen, verenigd in SMOOG.”

Kwalitatief en duurzaam muziekonderwijs
SMOOG richt zich in eerste instantie op de eigen ongeveer 120 leden van de muziekverenigingen in Oost Gelre. Wethouder Hoenderboom: “de stichting heeft een plan ingediend waar ze uitgaat van kwalitatief en duurzaam muziekonderwijs met gediplomeerde muziekdocenten. Op termijn zou dit uitgebreid kunnen worden met het oppakken van de algemene muziekvorming (AMV) in het basisonderwijs. De lessen worden op de vertrouwde locaties in Groenlo in de Mattelier en in Lichtenvoorde aan de Patronaatsstraat gegeven. SMOOG heeft zich gedegen voorbereid op haar taak en een goede organisatie neergezet.”

Afscheid van Boogie Woogie
Dat het muziekonderwijs nu aan SMOOG wordt overgedragen betekent de beëindiging van de subsidierelatie met Boogie Woogie per 1 juli a.s.. “We nemen na heel veel mooie jaren afscheid van Boogie Woogie. Maar het is wel een bewuste keuze. We organiseren het muziekonderwijs dichter bij huis, de kwaliteit is gewaarborgd én het levert ook nog eens een aanzienlijke besparing op. We hebben deze keuze in een gesprek met Boogie Woogie toegelicht.”

Focus op HAFA-onderwijs
SMOOG heeft op basis van een projectplan de subsidie toegekend gekregen. Het bestuur van SMOOG heeft nu tot 1 juli de tijd om het muziekonderwijs verder te organiseren, aldus wethouder Hoenderboom. De focus ligt nu eerst op het organiseren van muziekonderwijs voor alle blaasinstrumenten en slagwerk/percussie-instrumenten en het werven van gediplomeerde muziekdocenten. Op basis van het projectplan en de gesprekken die we gevoerd hebben ben ik er van overtuigd dat ze dit prima op de rails krijgen. Ze hebben immers in 2019 al een start gemaakt met het zelf geven van muziekonderwijs. Dat wordt nu uitgebreid naar het totale HaFa-muziekonderwijs voor Oost Gelre.”