Home » Gemeente » Gemeente Oost Gelre neemt deel aan Veiligheidsmonitor voor Beoordeling van Veiligheid en Leefbaarheid

Gemeente Oost Gelre neemt deel aan Veiligheidsmonitor voor Beoordeling van Veiligheid en Leefbaarheid

1427

OOST GELRE – Vanaf 8 augustus gaat de gemeente Oost Gelre voor het eerst deelnemen aan de Veiligheidsmonitor. Dit onderzoek richt zich op criminaliteit, onveiligheid, buurtgerelateerde problemen en de prestaties van de gemeente en politie. Het onderzoek wordt zowel op gemeentelijk als landelijk niveau uitgevoerd en omvat meer dan 300 deelnemende gemeenten. Voor dit doel selecteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 2.141 inwoners uit Oost Gelre, terwijl het onderzoeksbureau I&O Research de uitvoering op zich neemt.

Het onderzoek behandelt diverse vragen die betrekking hebben op de ervaringen van inwoners in Oost Gelre, zoals hinder door rommel op straat, overlast van buren en de aanwezigheid van rondhangende jongeren. Ook wordt er geïnformeerd naar incidenten zoals inbraken.

Gebruik van Resultaten
De gemeente zal de resultaten van dit periodieke onderzoek gebruiken om haar veiligheidsbeleid te ontwikkelen en te evalueren. De verwachte publicatie van de resultaten is gepland voor maart 2024.

Belang van Inwoners’ Perspectief
Burgemeester Annette Bronsvoort benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Indien u een uitnodiging heeft ontvangen, raden wij u aan om deel te nemen aan dit onderzoek. Wij hechten er waarde aan dat alle inwoners van Oost Gelre in een veilige en prettige omgeving kunnen wonen en werken. Het creëren van een leefbare buurt is een gezamenlijke inspanning. We staan open voor de ervaringen van onze inwoners. Deze informatie stelt ons in staat om ons beleid beter af te stemmen op de heersende wensen en ervaringen. Dit is echter alleen effectief als zoveel mogelijk inwoners deelnemen.”

Uitnodiging per Post
De deelnemers aan het onderzoek ontvangen een schriftelijke uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de afgelopen jaren is dit onderzoek al uitgevoerd in meer dan 300 Nederlandse gemeenten.