Home » Gemeente » Gemeente Winterswijk zet stappen voor toekomst van onderwijshuisvesting

Gemeente Winterswijk zet stappen voor toekomst van onderwijshuisvesting

1617

WINTERSWIJK – Samen met de schoolbesturen heeft de gemeente Winterswijk een ambitieus integraal huisvestingsplan (IHP) ontwikkeld dat de toekomst van het basis- en voortgezet onderwijs in de stad vormgeeft. Het IHP is opgedeeld in vier fasen, en onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het projectplan voor de eerste fase. Deze fase richt zich op de nieuwbouw, renovatie en duurzaamheidsmaatregelen van verschillende scholen in Winterswijk.

In het projectplan worden enkele opvallende ontwikkelingen genoemd. Zo zal er een integraal kindcentrum (IKC) worden gerealiseerd in Zuidwest Winterswijk, waarbij buurtschapsonderwijs wordt samengevoegd in het Woold en er passende huisvesting komt voor de basisscholen ‘t Kempen en De Esch. De voormalige locatie van het belastingkantoor is de voorkeurslocatie voor het nieuwe IKC Zuidwest. In dit IKC zullen onderwijs, kinderopvang, sport, welzijn, zorg en cultuur samenkomen voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar. Het doel is om kinderen maximale kansen te bieden om hun talenten te ontwikkelen. Op 21 februari 2022 hebben de gemeente en drie scholen (De Schakel, Korenburg en Julianaschool) samen met welzijnsorganisaties SWW en ZoZijn een overeenkomende intentiekom

Op dit moment wordt er gezocht naar de meest geschikte locatie voor een basisschool voor de buurtschappen Woold, Kotten en Miste-Corle. Dit kan de huidige locatie van de basisschool in het Woold zijn, of een locatie binnen een straal van 2 kilometer daaromheen. “Dit doen we niet alleen, maar samen met de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk (SOPOW) en de Werkgroep Behoud Buurtschapsonderwijs (WBB),” aldus wethouder Elvira Schepers-Janssen.

Midzomerwandeling in Groenlo

Zaterdag 22 juni 2024 wordt de Midzomerwandeling georganiseerd in Groenlo. Deze wandeltocht is 6 kilometer en deelname is gratis. Start: Brouwersnös Eibergseweg 1 Groenlo. Starttijd: Tussen 19.30 uur en 20.30 uur.