18 april 2024
Home » Gemeente » Gemeentebreed vooronderzoek naar explosieven uit WOII

Gemeentebreed vooronderzoek naar explosieven uit WOII

299

Logo Scherpinbeeld

Ontdek het verleden van Groenlo

Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto!

Bekijk de collectie

OOST GELRE – Het college van B&W heeft besloten om een gemeentebreed historisch vooronderzoek naar niet gesprongen explosieven te laten uitvoeren. Het doel van dit onderzoek is het inzichtelijk maken van verdachte of niet-verdachte gebieden met explosieven in de gemeente.
Het gaat over ‘ontplofbare oorlogsresten’ die mogelijk zijn achtergebleven als gevolg van oorlogshandelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn (fabrieksmatig geproduceerde) explosieven, die niet zijn geïmproviseerd en niet van nucleaire, biologische of chemische aard zijn.

Regelmatig laat de gemeente in een gebied waar grondwerkzaamheden plaatsvinden -bijvoorbeeld bij bouwterreinen- zo’n vooronderzoek uitvoeren. Het in één keer voor de gehele gemeente laten onderzoeken op mogelijke explosieven, levert een totaaloverzicht op van verdachte of niet-verdachte gebieden. Bovendien krijgt de gemeente van dit brede onderzoek een groot deel van de kosten vergoed uit een fonds.

Als uit het vooronderzoek blijkt dat een bepaald gebied verdacht wordt van dit soort explosieven en er moeten werkzaamheden in de grond plaatsvinden, dan is verdiepend onderzoek nodig. Wordt een gebied na onderzoek wel verdacht, maar hoeven er geen grondwerkzaamheden plaats te vinden, dan is verder onderzoek niet noodzakelijk.

Het onderzoek is een bureau-onderzoek, er wordt geen bodemonderzoek gedaan. Diverse historische bronnen worden geraadpleegd, bijvoorbeeld waar mijnenvelden lagen en waar luchtaanvallen hebben plaatsgevonden. Met de informatie die hieruit komt, kan worden vastgesteld of gebieden wel of niet verdacht zijn. Naar verwachting vindt het vooronderzoek plaats in de eerste helft van 2022.