13 april 2024
Home » Gemeente » Grensoverschrijdende aanpak uitbuiting arbeidsmigranten gelanceerd

Grensoverschrijdende aanpak uitbuiting arbeidsmigranten gelanceerd

1276

OOST GELRE / ENSCHEDE – EUREGIO, Kreis Borken, gemeente Oost Gelre en gemeente Enschede hebben een gezamenlijk initiatief aangekondigd om de uitbuiting van arbeidsmigranten in de grensregio tegen te gaan. De aankondiging vond plaats tijdens een persconferentie in Enschede.

Recente jaren hebben een toename gezien in arbeidsmigranten, voornamelijk uit Zuidoost-Europa, die geworven worden door uitzendbureaus. Deze bureaus verzorgen zowel werving als huisvesting, maar er zijn meldingen van onrechtmatige inhoudingen van loon en inadequate huisvestingsomstandigheden.

Een bijzondere uitdaging is de situatie waarbij arbeidsmigranten voor Nederlandse bedrijven werken maar in Duitsland wonen, wat handhaving bemoeilijkt vanwege de verschillende nationale aanpakken.

Om deze problemen aan te pakken, is een tweejarig Interreg-project gelanceerd. Het project beoogt de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse autoriteiten te versterken en zal zich richten op praktische handhavingsmaatregelen in de grensregio.

Bron(nen) & Afbeelding(en)