Home » Gemeente » Herinrichting dorpskern Mariënvelde

MARIENVELDE – Mariënvelds Belang heeft een voorstel voor de herinrichting van de dorpskern van Mariënvelde opgesteld. De inwoners vinden de herinrichting van de dorpskern belangrijk voor de toekomst. Mariënvelde wil 2022 en 2023 gebruiken voor de uitvoering van het plan. Het college legt daarom een kredietaanvraag voor uitvoering van het plan op 22 februari voor aan de gemeenteraad.

Met het breed gedragen herinrichtingsplan ‘Een aantrekkelijk dorpshart voor Mariënvelde’ wordt de dorpskern duurzaam, klimaatbestendig en ruimtelijk verbeterd. Het plan gaat uit van een toekomstbestendige kern met een multifunctioneel kerkplein waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Ook verbeteringen op het gebied van biodiversiteit en klimaateffecten staan in het plan. De werkzaamheden worden naar verwachting eind 2023 afgerond. De dorpsbelangenorganisatie stimuleert inwoners van het dorp om aan de uitvoering van het plan mee te doen. Zo zijn onder andere de kinderen van de St. Theresiaschool betrokken bij het ontwerp en de uitvoering.

Wethouder Kleine Kernen Jos Hoenderboom: “We zijn trots dat zo’n mooi initiatief vanuit de samenleving komt. Mariënvelds Belang betrekt alle inwoners erbij en iedereen staat achter de plannen. Daardoor is de herinrichting toekomstbestendig. Als gemeente denken en werken we hier graag aan mee.”

Kredietaanvraag aan de gemeenteraad
In februari behandelt de gemeenteraad een voorstel om € 650.000 beschikbaar te stellen aan dorpsbelangenorganisatie Mariënvelds Belang. Hiermee kan het herinrichtingsplan worden uitgevoerd. De regie op de verdere aanbesteding en uitvoering ligt bij Mariënvelds Belang, die hierbij samenwerkt met lokale partners en de gemeente.

Voor de uitvoering loopt een tweetal subsidieaanvragen: een voor € 100.000 bij de provincie in het kader van het project Groene Icoon en een voor € 90.000 bij het Rijk in het kader van de Impulsregeling Klimaat. Daarmee komt de netto investering uit op € 460.000. De subsidieaanvraag bij de provincie is nog in behandeling.

Initiatief vanuit de samenleving

In 2017 is door Mariënvelds Belang gestart met de voorbereiding van het herinrichtingsplan voor de kern van Mariënvelde. Met zeer veel inzet van vrijwilligers is dit tot stand gekomen. Op diverse momenten is de gemeente hiervan op de hoogte gebracht.

Dromen, wensen en ideeën
Mark Janssen, secretaris van Mariënvelds Belang en voorzitter van de werkgroep Pleinplanners: “Met een aantal enthousiaste mensen uit Mariënvelde zijn we een paar jaar geleden begonnen na te denken over een herinrichting van onze dorpskern. We noemen ons “de Pleinplanners”. We hebben veel overleggen gehad met onze inwoners, met lokale partijen en verenigingen. Samen met een aantal deskundigen die meedenken hebben we het proces doorlopen van wensen en ideeën. Er ligt nu een plan waar we trots op zijn en dat door de inwoners breed wordt gedragen. We hebben een plan gemaakt dat toekomstbestendig is. We zijn ook blij dat de gemeente ons plan steunt en dat het college kredietaanvraag voor uitvoering van het plan op 22 februari aan de gemeenteraad voorlegt.”

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen