Home » Gemeente » Voorstel afkoppelsubsidie en Verordening ‘Anders omgaan met regenwater’

Voorstel afkoppelsubsidie en Verordening ‘Anders omgaan met regenwater’

705

OOST GELRE – Het klimaat verandert. We krijgen steeds vaker te maken met droge en hete zomers, zoals in 2018, 2019 en 2020. Maar ook met hevige neerslag. Dit zorgt voor watertekorten in droge perioden en wateroverlast tijdens piekbuien. Wethouder Bart Porskamp: “De klimaatverandering is een feit; we kunnen niet meer wegkijken. Het is echt nodig om maatregelen te nemen en ons aan te passen aan deze klimaatverandering.”

We moeten allemaal ons steentje bijdragen
Als gemeente houden we rekening met het veranderende klimaat, bijvoorbeeld bij wegreconstructies, aldus wethouder Porskamp: “We zorgen voor meer en betere waterberging, gebruiken waterdoorlaatbare tegels bij parkeerplaatsen, en planten meer groen aan. Maar we kunnen het als overheid niet alleen. Ook inwoners kunnen een steentje bijdragen. Dat kan bijvoorbeeld al door het afkoppelen van regenwater van hun woning.”

Afkoppelsubsidie
Om het afkoppelen te stimuleren, stelt B&W aan de gemeenteraad voor om een afkoppelsubsidie beschikbaar te stellen. Wethouder Porskamp: “Het gaat om een bedrag van in totaal van € 300.000. Het voorstel is een subsidie van € 10 per m2 afgekoppeld dakoppervlak. Als de raad hiermee instemt, kunnen particulieren vanaf 1 maart 2022 een afkoppelsubsidie aanvragen.”

Verordening ‘Anders omgaan met afvoer hemelwater en grondwater’
Naast dit voorstel tot afkoppelsubsidie wordt de raad ook nog een ander voorstel voorgelegd: de verordening ‘Anders omgaan met afvoer hemelwater en grondwater’. Deze verordening geeft het college de mogelijkheid om in de toekomst bepaalde gebieden aan te wijzen waar anders omgaan met regenwater verplicht wordt. Dit zullen in eerste instantie gebieden zijn waar de straat wordt gereconstrueerd en/of waar bij extreme neerslag regenwateroverlast optreedt in de straat of in de omgeving.

Behandeling in raadscommissie en raad
De afkoppelsubsidie en de verordening ‘Anders omgaan met afvoer hemelwater en grondwater’ worden behandeld in de raadscommissie van 8 februari 2022 en in de raadsvergadering van 22 februari 2022.

Meer informatie
De volledige tekst van de voorstellen kunt u vanaf 7 dagen vóór de vergadering lezen op onze website: https://oost-gelre.raadsinformatie.nl/

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen