Home » Gemeente » Herziene visie Besselinkschans streeft naar evenwicht tussen activiteiten en leefbaarheid

Herziene visie Besselinkschans streeft naar evenwicht tussen activiteiten en leefbaarheid

1859

OOST GELRE / LICHTENVOORDE – De Besselinkschans, gelegen ten noordoosten van Lichtenvoorde, is een gebied met historische en archeologische waarde. Het wordt ingezet voor diverse activiteiten, waaronder het festival de Zwarte Cross, motorcross, scouting, hondensport en recreatie.

Sinds de integratie van het gebruik in de structuurvisie Besselinkschans Lichtenvoorde Oost van 2014, is er verandering geconstateerd in het gebruik gedurende de afgelopen 10 jaar. Deze veranderingen hebben gevolgen voor zowel het landschap als de omliggende omgeving. Daarom is er een behoefte geconstateerd om een nieuw evenwicht te creëren tussen de verschillende activiteiten en gebruikers van het gebied.

In het najaar van 2022 werd een uitgebreid onderzoek uitgevoerd onder de gebruikers. Dit onderzoek bestond uit diverse bijeenkomsten, een digitale enquête en gesprekken met lokale bewoners, verenigingen en evenementorganisatoren.

Dit onderzoek heeft geleid tot een bijgewerkte visie op de Besselinkschans met drie hoofdthema’s:

 1. Gastvrij en Ondernemend:
  • De Besselinkschans blijft beschikbaar als evenemententerrein.
  • Er wordt een nieuwe locatie in de gemeente gezocht voor het openluchttheater.
  • Er wordt ruimte geboden aan de horeca, op voorwaarde dat dit de woonkwaliteit niet negatief beïnvloedt.
  • Er wordt voorgesteld om met één centraal aanspreekpunt te werken voor de dienstverlening omtrent evenementen.
 2. Sportief en Betrokken:
  • Motorcross behoudt zijn positie binnen het gebied.
  • Samenwerkingen met MACL worden onderzocht voor organisatie van wedstrijden en vermindering van geluidsoverlast.
  • Er wordt gekeken naar mogelijke ruilopties tussen landeigendommen.
  • Wensen van scouting, politiehondenvereniging en hengelsportvereniging worden in overweging genomen.
  • Uitbreiding van mountainbikeroutes is voorzien, mits dit geen verstoringen met zich meebrengt.
 3. Zorg voor Leefbare Omgeving:
  • Inspanningen zijn gericht op het waarborgen van een aangename woonomgeving.
  • Activiteitslocaties worden ontworpen om een robuuste natuur te behouden.
  • Er zijn plannen om de zichtbaarheid van de Engelse Schans te vergroten en kleinschalige activiteiten mogelijk te maken.
  • Een landschapsplan met focus op de Visserijbeek en Vragenderbeek is in ontwikkeling.

Het college van B&W heeft de herziene visie recentelijk vastgesteld en ter kennisgeving naar de raad gestuurd. Er zal worden gewerkt aan het aanpassen van het evenementenbeleid en het bestemmingsplan om de nieuwe ontwikkelingen uit deze visie te kunnen integreren. Verdere samenwerking en schriftelijke afspraken met betrokken partners worden gepland om de deelprojecten van deze visie uit te voeren.

Bron(nen) & Afbeelding(en)