19 mei 2024
Home » Kleine kernen presenteren Leefbaarheidsvisie

Kleine kernen presenteren Leefbaarheidsvisie

480

OOST GELRE – De kleine kernen in onze gemeente hebben een vernieuwde Leefbaarheidsvisie 2.020 opgesteld. Het is de opvolger van de in 2017 verschenen bovendorpse Leefbaarheidsvisie.

Mooie fietsroutes per kleine kern tonen de kwaliteiten van de kerkdorpen

OOST GELRE – De kleine kernen in onze gemeente hebben een vernieuwde Leefbaarheidsvisie 2.020 opgesteld. Het is de opvolger van de in 2017 verschenen bovendorpse Leefbaarheidsvisie. De visie beschrijft de thema’s die belangrijk zijn voor hun toekomstbestendigheid en leefbaarheid. Deze week wordt de Leefbaarheidsvisie huis-aan-huis verspreid in alle kleine kernen en bijbehorend buitengebied. Met als bonus een boekje met prachtige fietsroutes per kern.

De Leefbaarheidsvisie 2.020 vertelt wat er sinds 2017 is bereikt. Zoals de aanleg van glasvezel, de BMV in Mariënvelde, behoud van de basisschool, het vaststellen van de Woonvisie en mooie initiatieven op het gebied van zorg. En met de aanstelling van een programmamanager én een regisseur kleine kernen omarmde ook het college van B&W de leefbaarheidsvisie.

Woonvisie kleine kernen
Een van de belangrijkste thema’s voor de kleine kernen is op dit moment de woningbouw. Daar zijn belangrijke stappen in gezet. In elke kern liggen nu concrete plannen voor woningbouw. Ook in de herijkte Leefbaarheidsvisie 2.020 is wonen een belangrijk speerpunt. Andere thema’s zijn bijvoorbeeld onderwijs, (zorg)voorzieningen, landschap, economie, duurzaamheid en behoud en werving van vrijwilligers. Maar ook een actueel thema als middelengebruik door jongeren wordt benoemd.

Fietsroutes
De kleine kernen hebben veel te bieden. Om dat onder de aandacht te brengen is naast de Leefbaarheidsvisie een boekje met fietsroutes per kern uitgebracht. Aantrekkelijke fietsroutes die u meenemen door het prachtige coulisselandschap en over de kerkenpaden. Maar die ook de kwaliteiten van elke kern naar voren brengt en de ontwikkelingen die er spelen.

Aanbieding aan de raad
Op dinsdag 24 november om 19.00 uur overhandigen de kleine kernen de Leefbaarheidsvisie 2.020 aan de raad. Dat gebeurt digitaal en is te volgen via de livestream (www.oost-gelre.raadsinformatie.nl/live).

Inwoners van de kleine kernen en het buitengebied krijgen de visie en het boekje met fietsroute thuisbezorgd. Mocht dat niet het geval zijn (bijvoorbeeld door een NEE-NEE-sticker) dan liggen er exemplaren in de dorpshuizen en in het gemeentehuis. De fietsroute ligt ook bij de VVV’s in Groenlo en Lichtenvoorde.

Bekijk de Leefbaarheidsvisie en fietsroute


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!