Nieuwvestigingen intensieve veehouderij Harreveld/Mariënvelde

De gemeenteraad heeft vorige week gesproken over de vestiging van twee nieuwe bedrijven voor intensieve veehouderij in Harreveld en Mariënvelde. Wethouder Vincent van Uem: “Gezien de maatschappelijke discussie over intensieve veehouderij wilde het college de mening van de raad hierover horen.” Uitkomst van het overleg was dat het college de procedure voortzet, “maar we brengen wel goed in beeld wat de mogelijkheden en consequenties van besluitvorming voor of tegen deze vestigingen zijn”.

Op dit moment is de vestiging van nieuwe bedrijven voor intensieve veehouderij niet meer mogelijk in Oost Gelre. Maar deze twee bedrijven aan de Schurinkweg in Harreveld en de Kroosdijk in Mariënvelde zijn al in 2011 met de procedure begonnen. Daardoor kunnen ze gebruik maken van het overgangsrecht, aldus wethouder Van Uem. Hij begrijpt dat er weerstand is bij omwonenden: “Sinds 2011 zijn er nieuwe inzichten ontstaan over intensieve veehouderij. Aan de ene kant willen we een betrouwbare overheid zijn en recht doen aan de initiatiefnemers. Maar aan de andere kant moeten we ook de nieuwe inzichten meenemen. Nieuwe inzichten over hoe we met ons buitengebied omgaan, maar bijvoorbeeld ook over veiligheid en gezondheid in relatie tot grootschalige ontwikkelingen.”

Gemeenteraad verdeeld
In de gemeenteraad waren de meningen verdeeld. Het college kreeg geen eenduidig advies mee hoe om te gaan met deze aanvragen. De fractie van OOG (Onafhankelijken Oost Gelre) pleitte er voor om de procedure stop te zetten en de twee bedrijven niet toe te staan. Een motie daartoe werd echter door een meerderheid van de raad verworpen. Wethouder Van Uem: “Uit de reacties van de raad maak ik op dat we de plannen verder in procedure nemen. Dat was ook het standpunt van het college. Maar er moet nog wel het nodige huiswerk gedaan worden.”

Procedure wordt vervolgd

Het ene bedrijf is al verder in de procedure dan het andere. Maar voor beide geldt dat er nog een aantal onderzoeken gedaan moet worden, aldus wethouder Van Uem: “In beide gevallen moet er nog een verkeersonderzoek gedaan worden. We zijn op dit moment bezig die opdracht te verstrekken. Daarnaast komt er nog een onderzoek van de GGD naar de gezondheidsaspecten. Dit zijn belangrijke onderzoeken die we in onze afwegingen moeten betrekken.”

Mogelijkheden en consequenties

Verder brengt de gemeente voor beide bedrijven alle mogelijkheden en consequenties in beeld van de besluitvorming. “Als alle onderzoeken afgerond zijn moeten we een besluit nemen”, aldus wethouder Van Uem. “Dat is een bevoegdheid van het college. Dat besluit kan voor de bedrijven positief of negatief uitpakken. Hoe dan ook is het belangrijk om alle consequenties van een besluit goed in beeld te hebben. Die informatie zullen we ook met de raad delen. Het is aan de raad zelf of ze dit onderwerp nog weer op de agenda wil zetten.”