Aantal WW-uitkeringen omlaag in Achterhoek

In februari is het aantal WW–uitkeringen in de Achterhoek afgenomen tot 6.929. Daarmee zet de dalende trend van vorig jaar door. Ook de afgelopen maand was de ontwikkeling van de WW in de Achterhoek gunstiger dan landelijk. Het aandeel van de WW’ers in de Achterhoekse beroepsbevolking is gedaald tot 4,5% (landelijk 4,7%). De werkgelegenheid trekt in veel sectoren aan. Ook in de zorg lijkt nu sprake van een omslag naar banengroei.

Dalende trend in WW Achterhoek
Eind februari waren er in de Achterhoek 111 WW-uitkeringen minder dan eind januari. Dat is een daling van 1,6%. Daarmee is de toename van 80 uit januari meer dan goedgemaakt.

Vergeleken met een jaar eerder is de daling nog duidelijker te zien. Toen waren er 8.400 WW-uitkeringen in de Achterhoek, nu 6.900. Dat zijn er 1.500 minder, een daling van 18%.

Banenkrimp in de zorg lijkt voorbij
Na jaren lijkt de banenkrimp in deze sector voorbij. Kostenbesparingen hadden een remmend effect op de vraag naar personeel. Het grootste effect van deze maatregelen lijkt nu wel bereikt. Sommige maatregelen zijn (deels) ingetrokken of verzacht. In de Achterhoek is het aantal WW-uitkeringen in zorg & welzijn de afgelopen twaalf maanden met 260 afgenomen, een daling van ruim 17%.

De verwachting is dat het aantal banen in de zorg de komende jaren weer gaat groeien. Hoeveel precies is moeilijk te voorspellen. Dat hangt onder meer af van de hoogte van de budgetten en de keuzes over inzet van (meer) personeel. De sterkste groei wordt verwacht in de thuiszorg, in de verplegende en verzorgende activiteiten in de thuissituatie.