Home » Gemeente » Onderzoek naar knelpunten landbouw- en vrachtverkeer

Onderzoek naar knelpunten landbouw- en vrachtverkeer

2828

OOST GELRE – De gemeente Oost Gelre gaat onderzoek doen naar knelpunten op doorgaande wegen waar vracht- en landbouwverkeer voor gevaarlijke situaties, ergernis en overlast zorgt. Inwoners worden uitgenodigd om me te denken en mogelijke oplossingen aan te dragen. Het gaat vooral om de beleving van inwoners bij de gevonden knelpunten. De gemeenteraad wil graag weten hoe het ervoor staat en daarom wordt er een vragenlijst opgesteld. De enquête is beschikbaar vanaf 8 maart tot en met 2 april via de website van de gemeente.

Na de enquête gaat de gemeente in gesprek met organisaties die nauw betrokken zijn bij dit onderwerp, zoals dorpsraden, inwoners(comités), belangengroepen, lokale bedrijven (loonwerk, transport), ondernemers- en belangenverenigingen, Veilig Verkeer Nederland en hulpdiensten. In deze sessies worden de resultaten van de enquête besproken en wordt er gekeken naar mogelijke oplossingen.

De resultaten van het onderzoek vormen de basis voor een raadsvoorstel. Het kan blijken dat niet alle problemen op te lossen zijn. Bovendien kan de oplossing voor de ene plek, juist weer een knelpunt opleveren op een andere plek. In dat geval kiest de gemeente voor de best mogelijke oplossing. De gemeenteraad neemt hierover waarschijnlijk in het najaar een besluit.

De gemeente Oost Gelre is een plattelandsgemeente waar veel grote voertuigen zoals trekkers, hooiwagens of combines op de weg te zien zijn. Ook bedrijven in de regio zijn actief en dat levert het nodige vrachtverkeer op. Hierdoor ontstaan op doorgaande wegen soms knelpunten en die wil de gemeente graag in kaart brengen en oplossen.