Home » Gemeente » Onderzoek naar woningbouwbehoefte in Oost Gelre uitgevoerd

Onderzoek naar woningbouwbehoefte in Oost Gelre uitgevoerd

242

[su_pullquote]In iedere kern aanzienlijke behoefte aan nieuwe woningen
[/su_pullquote] OOST GELRE – De gemeente Oost Gelre heeft een onderzoek naar woningbouwbehoefte in de gemeente laten uitvoeren. Dit onderzoek laat een aanzienlijk grotere woningbouwbehoefte dan de actuele aanbod in iedere kern. Het college wil dan ook snel aan de slag met concrete projecten in de kernen.

Wethouder Bart Porskamp: “De conclusies van dit onderzoek liggen in de lijn met de recentere prognoses (waarvan) die een vergelijkbaar beeld laten zien. We willen jaarlijks monitoren en bouwen naar de actuele behoefte. De juiste woning op de juiste plek. Zodat er voldoende betaalbare, levensloopbestendige en duurzame (huur)woningen zijn voor jongeren, starters en senioren in alle kernen.”

Duidelijkheid nodig
Vooruitlopend op de regionale woonagenda van de Achterhoek is het belangrijk, gezien de actuele behoefte, aan de slag te gaan met concrete projecten in de verschillende kernen. Daarvoor is het van belang om duidelijkheid te hebben over de kwantitatieve (aantal) en kwalitatieve (type en prijsklasse) woningbouwbehoefte. Dit hebben we nu goed in inzichtelijk met het uitvoeren van het onderzoek.

Voorstel: uitgangspunt voor lokaal beleid
Op basis van het recent uitgevoerde onderzoek is er de komende jaren behoefte aan nieuwe woningen in Oost Gelre. We gaan voorlopig uit van een behoefte van circa 560 woningen (bandbreedte tussen de 460 en 660 woningen) tot 2025. Er zijn de nodige plannen in voorbereiding en/of uitvoering. Het gaat om ongeveer 357 woningen. Dit betekent dat we nog een extra opgave voor ruim 200 woningen hebben. De actuele behoefte is sterk afhankelijk van migratie. Door te werken met een bandbreedte kunnen we snel schakelen als de behoefte daar aanleiding toe geeft. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het recent uitgevoerde onderzoek uitgangspunt te laten zijn voor het lokale woningbouwbeleid.

Kwaliteit van plannen leidend
Het is belangrijk dat nieuw toe te voegen woningen zo veel mogelijk bijdragen aan het versterken van ruimtelijke kwaliteit (oplossen leegstand etc.) en het oplossen van een mogelijke mismatch binnen de bestaande woningvoorraad. Kortom: elke woning moet raak zijn; de juiste woning op de juiste plek.

We werken daarom aan een ‘uitnodigingskader’ voor nieuwe woningbouwplannen in Groenlo en Lichtenvoorde. Voor de kleine kernen is in overleg met de dorpsbelangen een visie opgesteld (ruimtelijke verkenning wonen kleine kernen Oost Gelre). In Lichtenvoorde gaat Oost Gelre aan de slag met vrijkomende scholen, waarmee ook een gedeelte van de behoefte ingevuld kan worden.
Verder blijft er in het buitengebied voldoende ruimte voor woningbouwsplitsing, functieverandering en mantelzorg.

Besluit door de raad op 17 september
Het voorstel wordt op 3 september in de commissie en op 17 september in de gemeenteraad besproken. De gemeenteraad neemt dan een besluit. De raadsvergadering is live te volgen via onze website www.oostgelre.nl. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op onze website www.oostgelre.nl (bij ‘Nieuws’).