18 april 2024
Home » Gemeente » Ontwerp-Omgevingsvisie Oost Gelre ter inzage

Ontwerp-Omgevingsvisie Oost Gelre ter inzage

1701

Groen en verbonden Oost Gelre in 2040


Logo Scherpinbeeld

Ontdek het verleden van Groenlo

Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto!

Bekijk de collectie

“Wij leven met elkaar in een snel veranderende wereld. Hiervan zijn de gevolgen ook in Oost Gelre merkbaar. Dat vraagt van ons allemaal en van ons als gemeentebestuur om goed vooruit te kijken. Welke gemeente willen wij zijn in 2040? Welke wensen hebben we voor wonen, werken en leven in deze mooie gemeente?”

“Er zijn veel onderwerpen die daarmee te maken hebben. Recreatie, sport, onderwijs, gezondheid, zorg, welzijn, landbouw, energie, landschap. Hoe gaan wij al die wensen een plek geven? En op een manier dat die goed naast elkaar en mét elkaar kunnen bestaan. Met voldoende ruimte voor iedereen. Welke keuzes moeten we daarvoor maken? Al deze vragen en onderwerpen krijgen een plek in onze omgevingsvisie 2040.”, aldus wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Jos Hoenderboom.

De ontwerp-Omgevingsvisie hebben we gemaakt met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in onze gemeente. Via gesprekken, werkateliers, bijeenkomsten en online enquêtes. Die gingen over belangrijke thema’s zoals werken, wonen, energietransitie, klimaatadaptatie en ontwikkelingen in het buitengebied.

Ontwerp Omgevingsvisie vastgesteld
Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerp-omgevingsvisie op 18 april 2023 vastgesteld. Dat betekent dat de gemeente het document ter inzage legt. Dat is een standaardprocedure. Iedereen die dat wil, kan tijdens de periode van 6 weken reageren op de ontwerp-omgevingsvisie (zienswijze indienen).  Door een zienswijze in te dienen geeft u aan met welke punten uit de omgevingsvisie u het wel of niet eens bent. En u vertelt hierbij waarom.

U kunt de ontwerp Omgevingsvisie  inzien
Vanaf 26 april 2023 leest u op onze website meer informatie www.oostgelre.nl/omgevingsvisie.

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u vanaf 28 april 2023 de ontwerp Omgevingsvisie inzien onder plannummer NL.IMRO.1586.SV00004-OW01.

Ook in het gemeentehuis te Lichtenvoorde, Varsseveldseweg 2 kunt u de stukken op afspraak inzien. U maakt uw afspraak via telefoonnummer (0544) 39 35 35.

Reageren op de ontwerp-Omgevingsvisie
Dit kan 6 weken lang tijdens de inzagetermijn van 28 april t/m 8 juni 2023. Uw schriftelijke zienswijzen richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde, o.v.v. “ontwerp Omgevingsvisie ”.  Dient u liever een mondelinge zienswijze in? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimte en Economie via telefoonnummer (0544) 39 35 35.

Wat doen we met uw reacties?
De gemeente neemt alle ontvangen zienswijzen in behandeling. Nadat we deze verwerkt hebben, kan dit betekenen dat we de omgevingsvisie bijstellen. De laatste stap is dat de gemeenteraad de omgevingsvisie vaststelt.