Home » Gemeente » Oost Gelre legt Vitelco/HPT geurmaatregelen op

Oost Gelre legt Vitelco/HPT geurmaatregelen op

221

LICHTENVOORE – Het college van B&W heeft een definitief besluit genomen over de maatregelen die Vitelco/HPT moet nemen om de geuroverlast in de omgeving te beperken. Een belangrijk besluit, aldus wethouder Bart Porskamp: “We hebben steeds ingezet op het opleggen van de zwaarst mogelijke maatregelen. Met dit besluit kan Vitelco daar nu uitvoering aan geven.”

In maart 2019 troffen Vitelco (toen nog Rompa/HPT) en de gemeente elkaar voor de rechter. Dit naar aanleiding van een handhavingsactie door de gemeente. Het bedrijf diende daarop een voorlopige voorziening in bij de Raad van State. De rechter riep tijdens de zitting beide op met elkaar in gesprek te gaan en tot oplossingen te komen, aldus de wethouder: “Wij hebben die uitspraak gerespecteerd en zijn het gesprek aangegaan. Maar wel met een aantal duidelijke uitgangspunten. Ons besluit over de geurmaatregelen is daar een uitwerking van.”

Uitgangspunten onveranderd
Die uitgangspunten waar wethouder Porskamp op doelt zijn dat de gemeente meewerkt aan een vergunbare bedrijfsvoering voor Vitelco/HPT en inzet op de zwaarst mogelijke maatregelen om geuroverlast te beperken. Belangrijk daarin is volgens hem dat het een bestaand bedrijf betreft op een bestaande locatie. “Bij een bestaand bedrijf heb je met andere regels te maken dan bij nieuwvestiging. Bij het opleggen van maatregelen heb je daar rekening mee te houden. Met deze geurmaatregelen hebben we er het maximale uit gehaald om de geuroverlast voor de omgeving te beperken.”

Verplaatsing niet aan de orde
Als hij Lichtenvoorde opnieuw mocht tekenen zou Vitelco niet op dezelfde plek staan maar op een bedrijventerrein, stelt wethouder Porskamp: “Maar het bedrijf zit nu één keer op die plek en heeft duidelijk aangegeven op dit moment niet te willen verplaatsen. Op verzoek van de raad hebben wij berekend dat een mogelijke verplaatsing tussen de 10 en 15 miljoen kost. Het college vindt het, gezien onze huidige financiële positie, niet verantwoord dit bedrag vrij te maken. Maar wellicht dat dit iets waar de raad zich ook over uit kan spreken. Immers 24 november staat Vitelco op verzoek van de fractie van OOG op de agenda van de raad.”

Aanvraag Omgevingsvergunning
Naast de maatregelen geur loopt ook nog de procedure voor een  nieuwe omgevingsvergunning. Die wordt op dit moment behandeld door de Omgevingsdienst. “De verwachting is dat de ontwerp-Omgevingsvergunning in november aan het college wordt voorgelegd. Ook dit is in lijn met de uitspraak van de rechtbank én sluit aan bij onze eigen uitgangspunten.”

Informatie
Alle informatie met betrekking tot het Besluit maatwerkvoorschriften geur staat op www.oostgelre.nl onder het kopje: Actueel > Plannen en ontwikkelingen > Vitelco Leather.