Home » Afkoppelkaart Oost Gelre laat zien waar afkoppelen mogelijk is

Afkoppelkaart Oost Gelre laat zien waar afkoppelen mogelijk is

344

OOST GELRE – De gemeente Oost Gelre heeft sinds deze week een afkoppelkaart. Daarop kunnen inwoners zien of hun tuin geschikt is voor de infiltratie van regenwater. Daarvoor hebben we de doorlaatbaarheid van de grond te onderzocht. Op basis van de resultaten is de afkoppelkaart gemaakt. De meeste tuinen in Oost Gelre zijn geschikt om af te koppelen, maar niet allemaal. Daar waar de grond leem- of kleiachtig is, kan het water niet goed wegzakken.

Het klimaat verandert. Dat zien we overal om ons heen. Bijvoorbeeld door het toenemen van het aantal heftige hoosbuien. Met als gevolg vaker ‘water op straat’. Maar ook kampen we steeds vaker met langere periodes van hitte en droogte. De grote vraag is: Hoe kunnen we ons beter aanpassen aan dat veranderende klimaat (klimaatadaptatie)? En wat kunnen we daarvoor doen? Er zijn meerdere mogelijkheden. We kunnen bijvoorbeeld zorgen voor minder verstening in de tuinen en meer groen in de omgeving. Maar ook door het regenwater af te koppelen van de riolering. De speciale afkoppelkaart helpt daarbij.

Afkoppelkaart: kleur geeft aan of afkoppelen mogelijk is
Op de afkoppelkaart staan de 8 kernen binnen Oost Gelre afgebeeld. In elke kern kunnen inwoners zien of hun tuin geschikt is om af te koppelen. De afkoppelkaart werkt met 3 kleuren. Die kleuren staan voor de infiltratiemogelijkheid van regenwater in de grond:

  • Groen = De grond is geschikt voor infiltratie. Afkoppelen is goed mogelijk.
  • Geel = Er is nader onderzoek nodig.
  • Rood = De grond is niet of nauwelijks geschikt voor infiltratie.

Als infiltratie niet of nauwelijks mogelijk is, zijn er nog wel andere manieren om water op te vangen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een regenton of (ondergrondse) wateropvangtank. Door het aanbrengen van groene beplanting op je (platte) dak. Of door minder verharding toe te passen in de tuin (tegel eruit, plantje erin).

Hoe zit het met afkoppelen in het buitengebied?
In het buitengebied ligt drukriolering. Drukriolering is alleen bedoeld voor afvoer van vuilwater afkomstig van toilet, wasmachine, douche, wasbak en gootsteen in het buitengebied. Dus niet voor de afvoer van regenwater. Regenwater blijft in het buitengebied, zakt in de grond, wordt opgevangen, of wordt afgevoerd via de sloten.

Wethouder Bart Porskamp geeft goede voorbeeld
Een regenton in de achtertuin en een doorgezaagde regenpijp aan de voorzijde van het huis; ook de woning van wethouder Bart Porskamp is sinds kort afgekoppeld.

Bekijk het filmpje van zijn afkoppeling op http://bit.ly/afkoppelenregenwater

Kijk voor meer informatie over afkoppelen en de afkoppelkaart op www.oostgelre.nl/klimaat.