19 mei 2024
Home » Gemeente » Oost Gelre sluit voor 3 jaar aan bij Volwassenenfonds Sport en Cultuur

Oost Gelre sluit voor 3 jaar aan bij Volwassenenfonds Sport en Cultuur

778

OOST GELRE – Het college van B&W heeft besloten dat de gemeente Oost Gelre met ingang van 1 januari 2022 voor een periode van 3 jaar aansluit bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. De samenwerkingsovereenkomst wordt binnenkort ondertekend. Met een bijdrage uit het fonds kunnen volwassenen met een langdurig laag inkomen ook meedoen aan sport- en cultuuractiviteiten.

Voor kinderen en jongeren zijn er financiële mogelijkheden vanuit de Kindregeling (SDOA) en het Jeugdfonds Sport en Cultuur om mee te doen aan allerlei activiteiten. Tot nu toe waren er nog geen mogelijkheden om volwassenen financieel te ondersteunen op het gebied van sport en cultuur. Door deelname aan het Volwassenenfonds Sport en Cultuur kunnen inwoners met een langdurig laag inkomen (langer dan 3 jaar) nu ook meedoen aan sport en cultuur door een financiële bijdrage van het fonds. Hierdoor kunnen er jaarlijks 50 tot 75 inwoners van Oost Gelre meedoen aan sport- en cultuuractiviteiten.

We gaan voor een inclusieve samenleving
Wethouder Jos Hoenderboom: “We gaan voor een inclusieve samenleving, we werken vanuit positieve gezondheid en willen het mogelijk maken dat iedereen mee kan doen. In de praktijk blijkt dat mensen die langer dan drie jaar afhankelijk zijn van een laag inkomen steeds meer problemen ervaren om deel te nemen aan de maatschappij. Vereenzaming dreigt en ze profiteren niet van de mentale en fysieke voordelen van bewegen en participeren in een vereniging of sportclub. Daarom is dit Volwassenenfonds zo belangrijk. Sport en deelname aan culturele activiteiten hebben een bewezen positief effect op zowel mentale als fysieke gezondheid. Dit heeft een preventieve werking op allerlei leefgebieden.”

Samenwerking met intermediairs
Volwassenen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij het fonds. Dit kan via de zogenaamde intermediairs. Dit zijn voor Oost Gelre onder andere de cliëntondersteuners uit het Sociaal Team, beweegmakelaar Jos Porskamp en vrijwilligers van Schuldhulp Op Maat. Wethouder Hoenderboom: “Door samen te werken krijgen we mogelijk ook een doelgroep in beeld die op andere leefgebieden ondersteuning nodig heeft, waar wij mogelijk een rol in kunnen spelen.”


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!