Home » Zelhem » Radio Ideaal sluit zich aan bij streekomroep West-Achterhoek

Radio Ideaal sluit zich aan bij streekomroep West-Achterhoek

874

ZELHEM – De lokale omroep van de gemeente Bronckhorst (Radio Ideaal) gaat per 1 januari 2022 samenwerken met de omroepen van de gemeente Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek (Regio8) en Berkelland (Berkelland Lokaal). Daarmee bereidt Radio Ideaal zich voor op de toekomst en volgt zij de landelijke lijn voor het vormen van streekomroepen. Samen vormen deze omroepen de streekomroep West-Achterhoek.

Binnen de samenwerking blijven de lokale omroepen bestaan, maar maken ze daarnaast gebruik van elkaars kwaliteiten. De eigen identiteit van de omroepen wordt behouden, net als het grote aantal vrijwilligers dat betrokken is en zich inzet voor de lokale omroep. 

Professionalisering
Door de samenwerking in één streekomroep kunnen lokale omroepen een professionaliseringsslag maken op het gebied van journalistiek, radio, televisie en sociale media. Dit is nodig om te voldoen aan de kwaliteitseisen van het Lokaal Toereikend Media Aanbod (LTMA). Dat houdt onder meer in dat inwoners in hun directe leefomgeving moeten kunnen rekenen op een professionele en zichtbare omroep. Om onafhankelijke, informatieve en opiniërende kwaliteitsprogramma’s op radio en tv te kunnen brengen, met actuele websites en levendige aanwezigheid op sociale media, is de inzet van een journalist en scholing van vrijwilligers nodig. Zo wordt onder meer een journalist via Omroep Gelderland bij radio Ideaal gedetacheerd. 

Subsidie
De samenwerking in de streekomroep wordt aangegaan voor een periode van drie jaar. De gemeente wil voor 2022 een incidentele subsidie van €30.000 beschikbaar stellen. Voor de jaren daarna wordt de raad gevraagd om extra geld beschikbaar te stellen. De bijdrage van de gemeente Bronckhorst aan de lokale omroep Radio Ideaal wordt met ingang van 1 januari 2022 verhoogd naar € 1,25 per inwoner en ligt daarmee in lijn met de regio.