Rompa trekt aanvraag vergunning in

LICHTENVOORDE – Het bedrijf Rompa/HPT in Lichtenvoorde heeft de aanvraag voor een zogenaamde revisievergunning ingetrokken. De aanvraag liep al enige tijd en deze maand zou de ontwerpvergunning ter inzage gelegd worden. Verantwoordelijk wethouder Bart Porskamp hierover: “De intrekking van de aanvraag kwam voor ons totaal onverwacht. Wij beraden ons nu op de nieuwe situatie.”

De aanvraag was al enige tijd in behandeling bij de gemeente en de Omgevingsdienst. Over de voortgang van de procedure is de buurt regelmatig geïnformeerd. Op 8 januari heeft het college de ontwerp revisievergunning vastgesteld. In deze vergunning waren de nodige voorwaarden opgenomen gericht op het reduceren van de geuroverlast voor de buurt. De revisievergunning zou in januari ter inzage worden gelegd.

Nieuwe situatie
Voor de gemeente ontstaat nu een nieuwe situatie, aldus wethouder Porskamp: “Het college heeft van Rompa/HPT op 11 januari het bericht gekregen dat ze aanvraag hebben ingetrokken. Dit kwam geheel onverwacht. Uit de gesprekken en briefwisselingen met het bedrijf is bij ons nooit de indruk ontstaan dat de aanvraag zou worden ingetrokken. Wij beraden ons nu op de ontstane situatie. De directie is uitgenodigd voor een gesprek. Wij willen aan de ene kant graag weten waarom het bedrijf de aanvraag heeft ingetrokken. Aan de andere kant zal ook onze positie worden uitgelegd en de maatregelen die wij nu gaan treffen”.

Klik voor meer informatie

Bijstellen van de procedure
Het besluit voor de nieuwe ontwerp revisievergunning was gebaseerd op gegevens die door het bedrijf waren aangeleverd bij de aanvraag. Het college heeft op basis daarvan nog een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren als second opinion. Uitkomst daarvan was dat in de ontwerpvergunning voorwaarden waren opgenomen die tegemoet komen aan bezwaren vanuit de buurt met betrekking tot de bedrijfsvoering. Een voorbeeld daarvan is het voorkomen van geuroverlast.

Voorwaarden zelf opleggen
Voor het college is van belang dat de bedrijfsvoering van Rompa/HPT aansluit bij de eisen die hieraan worden gesteld. Wethouder Porskamp: “Dat zijn eisen die ook tegemoetkomen aan het belang van de omgeving van het bedrijf, de buurtbewoners. Nu de aanvraag is ingetrokken beraden we ons hoe we de door ons gewenste voorwaarden zelf kunnen opleggen.”