Ruimtelijk wensbeeld voor gebied Witte Paard en omgeving Zelhem

Deel dit bericht

ZELHEM / Bronckhorst – Het college van b en w van de gemeente Bronckhorst stemt in met het ruimtelijk wensbeeld voor het gebied rondom het Witte Paard in Zelhem, direct ten noorden van de markt in het centrum. Het wensbeeld is gemaakt omdat er verschillende ontwikkelingen in dit gebied zijn. Een daarvan is een woningbouwplan voor de locatie van het Witte Paard.

Er is een schetsplan ingediend voor de locatie van het Witte Paard om woningen te ontwikkelen. De gemeente is nog in overleg met de ontwikkelaar om te komen tot een haalbaar plan dat past in het wensbeeld en de woonvisie. Omdat daarnaast de bibliotheek kleiner wordt, krijgt de dorpsboerderij waar de bieb gehuisvest is straks ruimte voor nieuwe functies. Ten slotte wordt het parkje dat een beetje verstopt ligt tussen deze beide plekken toegankelijker gemaakt en beter verbonden met de Markt en de Ruurloseweg. Een natuurlijke inrichting zorgt voor versterking van de biodiversiteit en een betere klimaatadaptatie.

Samen met betrokkenen
Er is met verschillende betrokkenen overleg geweest voor de totstandkoming van het wensbeeld. Zo heeft de werkgroep Vitale Kern Zelhem meegedacht over de inhoud en is ook overleg geweest met de eigenaren van de woning op de hoek Ruurloseweg – Burg Rijpstrastraat. Deze samenwerking wordt voortgezet in de uitwerking van het ruimtelijk wensbeeld. ‘Omdat in het gebied meerdere partijen actief zijn willen wij graag met iedereen overleggen en waar mogelijk afspraken maken. Zo kunnen wij samen een prachtige kwaliteitsslag maken en wordt Zelhem nog mooier’, aldus gebiedswethouder Paul Hofman.

Kwaliteitsverbetering
Het wensbeeld bevat ambities voor het gebied en is bedoeld om een duidelijke richting te geven aan nieuwe ontwikkelingen, passend bij het dorpse karakter. Het zorgt ervoor dat plannen goed op elkaar afgestemd worden en helpt zo initiatiefnemers bij de uitwerking daarvan. Met dit wensbeeld krijgt het gebied een mooie kwaliteitsimpuls. Het richt zich naast de woningbouw bij het Witte Paard en het versterken van het parkje op de volgende onderdelen:

  • De markt krijgt een duidelijke afronding
  • De openbare ruimte wordt aantrekkelijker en de wegen (infrastructuur) veiliger.
  • In de toekomst kan het zuidelijk deel (aan de Burg. Rijpstrastraat) waar de hoekwoning staat en waar de historische dorpsboerderij en Het Klokhuis staan een andere bestemming krijgen.