Samenwerking actualiseren erfgoedbeleid door Winterswijk, Oost Gelre en Aalten

WINTERSWIJK/OOST GELRE/AALTEN – De colleges van de gemeenten Winterswijk, Aalten en Oost Gelre hebben het Plan van Aanpak voor het opstellen van het nieuwe erfgoedbeleid vastgesteld. Tijdens de erfgoedbeurs van 2 november 2015 konden monumenteneigenaren en betrokken organisaties input leveren als evaluatie op het huidige beleid.

In het Plan van Aanpak zijn vijf thema’s benoemd op basis waarvan het nieuwe beleid wordt uitgewerkt. Deze thema’s zijn:
• Behoud en Ontwikkeling ;
• Kennis vergroten;
• Kennis delen ;
• Samenwerken;
• Uitdragen en vermarkten.

Naar verwachting wordt het nieuwe beleid in oktober 2016 aan de gemeenteraden van de drie gemeenten ter vaststelling voorgelegd.