LG Historische Interieurs FC

Studenten Cibap onderzoeken kleurbeeld historische interieurs in Oost-Achterhoek

WINTERSWIJK /AALTEN /OOST GELRE – In opdracht van de gemeenten Winterswijk, Aalten en Oost Gelre voert het Gelders Genootschap een onderzoek uit naar historische interieurs in de gemeenten. Binnen dit project gaan studenten van de Zwolse vakschool voor Verbeelding Cibap het historisch kleurbeeld van deze interieurs onderzoeken.

Als tref- en kruispunt voor het vakonderwijs en de creatieve industrie biedt het Cibap verschillende mbo-opleidingen op creatief gebied. Binnen de opleiding Specialist Schilder kunnen de toptalenten het excellentietraject Restauratieschilder volgen. Tijdens deze opleiding, die het Cibap samen met de Utrechtse vakschool Nimeto aanbiedt, leren zij restaureren op het hoogste niveau. Met behulp van dergelijke praktijkopdrachten worden de studenten opgeleid tot Meester Restauratieschilder.

Cultureel erfgoed
Kleur-historisch onderzoek wordt uitgevoerd om het historisch kleurbeeld dat in of op architectuur aanwezig is, te achterhalen. “Het onderzoeken en documenteren van de aanwezige afwerklagen zorgt voor beter begrip en inzicht in eerdere veranderingen aan een gebouw”, zo laat docent Eveline Bremmer weten. “Op deze manier breng je de geschiedenis van het kleur- en verfgebruik op de architectuur als deel van ons culturele erfgoed in beeld.” Ook de Radboud Universiteit Nijmegen haakt aan bij dit project. Studenten die de masteropleiding Kunstgeschiedenis volgen leren wat een historisch interieur is, hoe daar onderzoek naar wordt gedaan en hoe interieurs in kaart worden gebracht.

Bewonersavond
Het onderzoeksproject start na de zomer in Oost Gelre. Tijdens de eerste bewonersavond op maandag 24 juni 2019 in de Oude Calixtus (Mattelierstraat 5) in Groenlo lichten de gemeente en het Gelders Genootschap het project toe en gaan die avond met eigenaren in gesprek. Eigenaren Joop Hubers en Ronald Wopereis laten zien dat het behoud van historische interieurelementen en hedendaags comfort prima samen gaan. Ook worden inspirerende voorbeelden getoond van huizen waar kleur-historisch onderzoek is uitgevoerd en waar het onderzoek als inspiratie heeft gediend voor nieuw kleurgebruik. De avond begint 19.30u.

Partners
Naast de Provincie Gelderland zijn ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Radboud Universiteit Nijmegen bij het project betrokken. De provincie Gelderland ondersteunt dit onderzoek met een subsidie vanuit de regeling ‘Functioneel gebruik Erfgoed 2019’.

Over het Gelders Genootschap
Het Gelders Genootschap (voluit: Gelders Genootschap tot bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land) is sinds 100 jaar een onafhankelijke adviesorganisatie voor de ruimtelijke kwaliteit in de provincie, waarin de Gelderse (en enkele Limburgse) gemeenten zich hebben verenigd. De organisatie heeft zitting in de meeste Gelderse welstandscommissies en monumentencommissies en werkt mee aan de voorbereiding van ruimtelijke plannen. Jaarlijks verstrekt de organisatie zo’n 15.000 adviezen aan de deelnemende gemeenten.

Partners Naast de Provincie Gelderland zijn ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Radboud Universiteit Nijmegen bij het project betrokken. De provincie Gelderland ondersteunt dit onderzoek met een subsidie vanuit de regeling ‘Functioneel gebruik Erfgoed 2019’. Over het Gelders Genootschap Het Gelders Genootschap (voluit: Gelders Genootschap tot bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land) is sinds 100 jaar een onafhankelijke adviesorganisatie voor de ruimtelijke kwaliteit in de provincie, waarin de Gelderse (en enkele Limburgse) gemeenten zich hebben verenigd. De organisatie heeft zitting in de meeste Gelderse welstandscommissies en monumentencommissies en werkt mee aan de voorbereiding van ruimtelijke plannen. Jaarlijks verstrekt de organisatie zo’n 15.000 adviezen aan de deelnemende gemeenten.


Bron: Gelders Genootschap