Home » Gemeente » #Terugwinnaars leidt tot beter scheiden pmd

#Terugwinnaars leidt tot beter scheiden pmd

221

OOST GELRE – Op 24 februari werd voor het gemeentehuis in Lichtenvoorde een bankje geplaatst dat is gemaakt van gerecycled pmd. Met het bankje wil de gemeente de inwoners bedanken voor hun inspanningen voor het goed scheiden van afval. Wethouder Bart Porskamp: “De afgelopen periode hebben we veel aandacht besteed aan het goed scheiden van afval en grondstoffen. Hier hebben de inwoners goed gehoor aan gegeven. We zien dat inwoners pmd beter zijn gaan scheiden.”

Op 1 juni 2020 begon de gemeente samen met ROVA aan een gerichte aanpak voor het goed scheiden van afval. Onder de noemer #Terugwinnaars werden inwoners geïnformeerd over het juist scheiden van afval en grondstoffen. Hierbij was speciale aandacht voor pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons). Samen met ROVA heeft de gemeente een uitgekiende aanpak ontwikkeld om inwoners te motiveren het afval zo goed mogelijk te scheiden. Zo is uitvoerig gecommuniceerd en hebben we een aantal ludieke acties gehouden, zoals het afvalscheidingsspel op de markt in Lichtenvoorde en de digitale grondstoffenbingo.

Controle door voorlopers
Daarnaast zijn tijdens verschillende inzamelroutes van pmd zgn. voorlopers van ROVA meegegaan. Deze voorlopers controleerden visueel de inhoud van de containers. Vervuilde containers werden niet geleegd, maar kregen een kaart waarop stond wat voor vervuiling in de container zat. Inwoners kregen vervolgens de kans de vervuiling eruit te halen, waarna ROVA alsnog langskwam om de container te legen.

Vervuiling pmd-containers teruggebracht van 30% naar 16%
Wethouder Porskamp is enthousiast over het resultaat: “Vóór #Terugwinnaars was gemiddeld 30% van de pmd-containers vervuild. Tijdens de laatste inzamelronde van pmd was dit nog maar 16%, een verbetering van 14%! Dat is goed nieuws, want goed gescheiden pmd is de grondstof voor nieuwe producten. Een vervuilde vracht pmd niet kan worden gerecycled, maar moet worden verbrand als restafval. Dat is zonde, want hiermee gaan niet alleen waardevolle grondstoffen verloren, maar het kost de gemeente ook geld. Voor het verbranden van restafval moet namelijk worden betaald. Het is dus heel belangrijk dat grondstoffen goed van het afval worden gescheiden. Ondanks de goede resultaten moeten we doorlopend alert blijven op de kwaliteit. Dat zullen wij ook blijven doen, met controles en voorlichting.”

16 containers met schoon pmd-afval voor 1 bankje van gerecycled pmd
“Om de inwoners te bedanken voor hun inzet en te motiveren op de juiste manier te blijven scheiden, willen we ze graag iets teruggeven. Hiervoor hebben we gekozen voor een bankje dat is gemaakt van gerecycled pmd. Voor 1 bankje zijn 16 containers met schoon pmd-afval nodig. Zo maken we het resultaat van afval scheiden voor iedereen tastbaar. En daarnaast kunnen we vanaf deze bank genieten van de mooi en schone omgeving die Oost Gelre ons te bieden heeft. En dat is precies waar het bij afval scheiden om gaat”, zo sluit wethouder Porskamp af.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen