24 april 2024
Home » Gemeente » Transitievisie Warmte ter inzage vanaf 13 augustus

Transitievisie Warmte ter inzage vanaf 13 augustus

442

Logo Scherpinbeeld

Ontdek het verleden van Groenlo

Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto!

Bekijk de collectie

OOST GELRE – Nederland heeft in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs getekend. Hiermee verplicht Nederland zich de verdere uitstoot van broeikasgassen te beperken. Concreet zijn de doelstellingen voor Nederland 49% CO2-reductie in 2030 en bijna CO2-neutraal in 2050. In het Nationaal Klimaatakkoord staat hoe we als land die CO2-reductie gaan aanpakken.

Aardgasvrij maken woningen en gebouwen
Een van de afspraken is dat we aan de slag gaan met het aardgasvrij maken van onze woningen en gebouwen. Dat doen we niet alleen om klimaatverandering tegen te gaan. Het helpt ook om onze afhankelijkheid van andere landen te verminderen en de gaswinning in Groningen te stoppen.

Transitievisie Warmte beschrijft hóe en wanneer aardgasvrij
In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. In het Klimaatakkoord staat dat gemeenten de regierol krijgen bij de wijkgerichte aanpak. Ook is afgesproken dat iedere gemeente voor het eind van 2021 een Transitievisie Warmte heeft vastgesteld. In de Transitievisie Warmte beschrijven we hoe inwoners en ondernemers overstappen op andere, duurzame bronnen van warmte. Niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd, door middel van een wijkgerichte aanpak.

Ter inzage en reageren van 13 augustus t/m 23 september
De gemeenteraad neemt in december 2021 een besluit over de Transitievisie Warmte. Daarvóór leggen we de conceptversie ter inzage van 13 augustus t/m 23 september 2021. Vanwege de omvang van het document leggen we de samenvatting van de visie separaat eveneens ter inzage. De documenten zijn vanaf 13 augustus te vinden op de website: www.energieneutraaloostgelre.nl/aardgasvrij. Inwoners, bedrijven en andere belangstellenden kunnen een reactie geven op de conceptversie en/of op de samenvatting. Dit kan door een mail te sturen naar energieneutraal@oostgelre.nl met in het onderwerp “Reactie TVW”.