Home » Gemeente » Verkeersonderzoek centrum Hengelo (Gld)

Verkeersonderzoek centrum Hengelo (Gld)

210

Vanaf 3 maart doet bureau BVA verkeersadviezen in opdracht van de gemeente Bronckhorst onderzoek naar de verkeersstromen in en door het centrum van Hengelo (Gld). In 2008 zijn de verkeersstromen voor het laatst in beeld gebracht. De actualisatie is op verzoek van de werkgroep Vitale Kernen Hengelo om in beeld te krijgen:

  • hoeveel verkeer door het centrum van Hengelo rijdt
  • welke routes het verkeer neemt
  • om hoeveel (doorgaand) vrachtverkeer het hierbij gaat

Manier van meten
BVA meet de verkeersgegevens op twee verschillende manieren. Op meerdere plekken komen in het centrum van Hengelo (Gld) kabels over de weg die het passerende verkeer tellen. Deze kabels blijven twee weken liggen en registreren de rijrichting, de snelheid en het soort voertuig. Vanaf 5 maart staan waarnemers bij de toegangswegen van Hengelo (Gld). Deze mensen registreren de kentekens van de passerende voertuigen. Ze schrijven alleen de eerste vier karakters van het kenteken op zodat ze niet te herleiden zijn naar een specifiek voertuig of specifiek persoon. Daarbij noteren ze ook de bedrijfsnaam die op de vrachtwagens staan. Door de tijden en locaties van de passerende voertuigen met elkaar te vergelijken ontstaat er een goed beeld van het verkeer in Hengelo (Gld). De gegevens worden vergeleken met de resultaten uit het onderzoek uit 2008 om te bekijken of de verkeerssituatie veranderd is en in welke mate.

Op dit moment zijn er geen concrete plannen om in te grijpen in de verkeersstructuur van Hengelo (Gld). Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan de werkgroep Vitale Kernen samen met de gemeente wel bekijken of er maatregelen te bedenken zijn die het centrum van Hengelo (Gld) verkeerskundig leefbaarder en veiliger maken.

Resultaten onderzoek
Vanaf 6 april komt op de facebookpagina van vitale kernen Hengelo http://www.facebook.com/Hengelomiendarp een bericht over de resultaten en conclusies van het onderzoek.