Home » Voormalige Rabobank Lichtenvoorde wordt gesloopt

Voormalige Rabobank Lichtenvoorde wordt gesloopt

413

LICHTENVOORDE – Het college gaat de raad voorstellen om de voormalige Rabobank aan de Raadhuisstraat in Lichtenvoorde nog vóór de zomervakantie te slopen. De gemeente wil het terrein tijdelijk inrichten als parkeerplaats. “Dat heeft te maken met twee belangrijke ontwikkelingen,” aldus wethouder Karel Bonsen. “Careaz/Antoniushove tegenover het gemeentehuis gaat nieuwbouw plegen. Tegelijk vormt de brede school naast het gemeentehuis tijdelijke huisvesting voor de St. Ludgerusschool. Dat willen we zo goed mogelijk faciliteren.”

De komende jaren staat er dus veel te gebeuren in de omgeving van het gemeentehuis. Careaz/Antoniushove gaat niet alleen nieuw bouwen, maar zal ook de huidige Antoniushove afbreken. De voormalige brede school naast het gemeentehuis wordt met ingang van september in gebruik genomen als tijdelijk onderdak voor de leerlingen van de Ludgerusschool. Op die locatie aan de Varsseveldseweg wordt een nieuwe school gebouwd.

Korte en lange termijn
Wethouder Bonsen onderkent dat deze ontwikkelingen effect hebben op de omgeving. “Los van de medewerkers en bezoekers van het gemeentehuis die er parkeren zorgen ook deze ontwikkelingen voor extra verkeersbewegingen en parkeerdruk. Alles komt nu samen en dat vraagt om een praktische oplossing. Aan de ene kant moeten we het voor de komende twee jaar oplossen. Maar we willen ook structurele oplossingen voor de langere termijn.”

Herinrichting omgeving
De sloop van de voormalige Rabobank maakt het mogelijk om voor die periode van twee jaar het parkeerprobleem op te lossen. De gemeente is in overleg met de Rabobank hoe het verder moet met de pinautomaat en de afstortmogelijkheid. Hoe het na die tijdelijke periode verder moet is nog onderwerp van gesprek. Wethouder Bonsen: “We richten de omgeving rond het gemeentehuis opnieuw in. Daar betrekken we ook de toekomst van het voormalige postkantoor naast het gemeentehuis bij. Evenals de toekomstige bestemming van het terrein van de voormalige Rabobank. Daar zijn we nog niet uit. Bij die ontwikkeling betrekken we uiteraard ook de omgeving.”