Home » Groenlo » De Achthoek start peuterspeelzaal

De Achthoek start peuterspeelzaal

388

GROENLO – Het huidige bestuur van peuterspeelzaal Ukkepuk heeft besloten om de peuterspeelzaal op 1 februari 2010 te sluiten. De gemeente Oost Gelre heeft daarom aan Stichting De Achthoek gevraagd om het peuterspeelzaalwerk voort te zetten in een nieuwe peuterspeelzaal. Inmiddels heeft de gemeente hierover overeenstemming bereikt met De Achthoek.

De locatie voor deze nieuwe peuterspeelzaal in Groenlo is nog niet bekend. Er is hier dus geen sprake van een fusie, overname of doorstart van peuterspeelzaal Ukkepuk. Ukkepuk beëindigt haar werkzaamheden en Stichting De Achthoek neemt het initiatief tot het oprichten van een nieuwe peuterspeelzaal om in de gesignaleerde behoefte te voorzien.

Informatieavond voor ouders
Op korte termijn zal er door Ukkepuk en de Stichting De Achthoek een informatieavond worden georganiseerd voor de ouders van de betrokken peuters. Zij zullen tijdens deze avond op de hoogte worden gebracht van de ontwikkelingen en de nieuwe peuterspeelzaalvoorziening per 1 februari 2010.

Overige kinderopvang Groenlo
In hetzelfde gebouw als peuterspeelzaal Ukkepuk zit kinderopvang ‘t Rijckje van Stichting Humanitas gevestigd. Het sluiten van Ukkepuk heeft geen gevolgen voor deze kinderopvang. ‘t Rijckje blijft haar kinderopvangwerkzaamheden uitvoeren vanuit de huidige locatie.

Het is bij de gemeente bekend dat er een initiatief is genomen voor het oprichten van een nieuw kindercentrum in Groenlo door dhr. Lefering en mevr. Massop. Dit initiatief wordt momenteel getoetst aan bijvoorbeeld het bestemmingsplan en de gemeentelijke regelgeving t.a.v. veiligheid en hygiëne van dergelijke centra.