Bron/auteur: Streekgids
Foto: Marcel Houwer

Gemeente Oost Gelre koopt voormalig ‘De Bron’.

GROENLO – Tijdens de raadsvergadering dinsdag 11 februari stemden drie partijen: NLOG, VVD en CDA van de gemeenteraad Oost Gelre voor de aankoop van het voormalige gebouw ‘De Bron’. De gemeente gaat het perceel kopen voor € 520.000 euro. De partijen OOG, D66 en PvdA zijn tegen. Zij zouden onder andere willen weten of er wel een IKC op de grond van ‘De Bron’ nodig is, want daar wordt het perceel voor aangekocht. “Het is een oud gebouw dat veel stormschade heeft. Het gebouw is al niet goed bevonden om te functioneren als Cultureel Centrum en die is inmiddels gevestigd in de binnenstad”, aldus René Hoijtink van OOG. Ook vinden de laatst genoemde partijen het bedrag dat betaald wordt voor het perceel veel te hoog.

Op dit moment zijn er vijf locaties voor primair onderwijs in Groenlo. Vanwege demografische ontwikkelingen wordt het aantal onderwijslocaties in Groenlo teruggebracht naar drie: ‘t Carillon aan de Wheme, ’t Palet aan de Nolensstraat en de St. Willibrordus aan de Karel Doormanstraat en Ni’je Veste en De Hoeksteen aan de Buitenschans. Voor de locatie Karel Doormanstraat is de nadere uitwerking van de plannen voor nieuwbouw gestart.

“Op de locatie Buitenschans worden twee scholen bij elkaar geplaatst, die onafhankelijk van elkaar blijven functioneren. Grote vraag is: wat daarvan het voordeel is en is daarvoor de aankoop van perceel Buitenschans noodzakelijk. Onlangs hebben wij een brandbrief ontvangen van ‘Accent’ de Hoeksteen waarin wordt gevraagd voor nieuwbouw basisschool. Het gebouw voldoet niet meer aan de eisen. Laat de wethouder in gesprek gaan om 1 schoolgebouw te realiseren op de Buitenschans”, aldus René Hoijtink van OOG. Volgens Hoijtink is op het terrein van basisschool genoeg ruimte om de school uit te breiden. “De sporthal die op het terrein van ‘De Ni’je Veste staat is verouderd en als deze gesloopt wordt kan daar met gemak een nieuwe Hoeksteen komen. De leerlingen van de basisscholen zouden gebruik kunnen maken van de nieuw te bouwen Marianum sporthal. De aankoop van de voormalige Bron zou dan ook niet nodig zijn”, aldus Hoijtink.

Het perceel is circa 2.600 m2 groot en wordt op dit moment gebruikt door ‘De Slag om Grolle’ en Post NL. “Als de gemeente overgaat tot aankoop worden ze niet alleen eigenaar van het gebouw maar ook beheerder/verhuurder en dit zijn oneigenlijke gemeentelijke taken”, aldus Hoijtink.