Home » Groenlo » Grolse Kermis ‘ruimte voor doorontwikkeling’

Grolse Kermis ‘ruimte voor doorontwikkeling’

557

De Grolse Kermis van 2022 ligt nog maar net achter ons en de Stichting Grolse Kermis kijkt al vooruit. De werkgroep “Bewonersonderzoek Grolse Kermis” heeft haar bevindingen gepresenteerd. “Een dikke voldoende en ruimte voor doorontwikkeling” is de conclusie.

De kermis leeft onder de bevolking. Praat met een willekeurige Grollenaar en men vindt wel iets van de kermis. En dat is goed. In 2020 heeft de Stichting Grolse Kermis (SGK) besloten om een enquête te houden om op te halen wat er nu leeft onder Grolse bevolking over de kermis en op welke punten we de kermis nog beter kunnen maken.

In 2021 is in Coronatijd de enquête gehouden. De mogelijkheid bestond om de enquête digitaal in te vullen en in de Groenlose Gids is een papieren exemplaar afgedrukt. Naast vragen over een aantal thema’s kon men ook hun ‘eigen ei’ kwijt. De enquête is uitgezet door een onafhankelijke werkgroep bestaande uit Nicole Damman, Nora Overbekking en Mark Reinders. Op basis van de resultaten heeft de werkgroep besloten om een meepraatavond te organiseren. Deze is gehouden op 8 juni 2022. Met een klein gezelschap hebben wij de meepraatavond gehouden, en is er diep op de onderwerpen ingegaan. In september heeft de werkgroep haar bevindingen aan het bestuur en de leden van de SGK gepresenteerd. Nu is het aan de SGK om te kijken wat ze daar mee willen doen.

Laten we het eerst eens over de resultaten hebben. De kermis krijgt een ruime voldoende. Daar is de SGK blij mee. Over het algemeen is men tevreden over de diverse onderdelen. De afgelopen kermis was dit ook te zien. En daar komt de werkgroep ook met haar belangrijkste conclusie: Je doet het goed, maar blijf niet stilzitten. Het volksfeest kan alleen blijven bestaan door continu te luisteren naar de behoefte van de kermisvierders en te blijven ontwikkelen. Het gaat dan niet om steeds meer organiseren, maar de kwaliteit blijven bewaken.

De periode waarin de enquête en meepraatavond is gehouden is lang geweest door de Corona. Dat heeft als voordeel gehad dat de signalen die doorkwamen al langzamerhand voor aanpassingen en ontwikkelingen hebben gezorgd. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van het bedrijvenuurtje, het handhaven van het genderneutrale volksspelen en de toiletten die nu gratis zijn. Er zijn natuurlijk ook punten waar we als SGK eens goed over moeten nadenken n.a.v. de conclusies van de werkgroep.

Een punt dat erg leeft is de samenhang tussen de diverse onderdelen van de kermis zoals de attracties, de horeca en het volksfeest. Een mogelijk eerste stap die daarin wordt gezien is het hanteren van een vorm van gezamenlijke munt.

Een ander punt is dat het volksfeest in de loop der jaren zich langzamerhand heeft aangepast. De dinsdag eraf, de zaterdag erbij en nu zelfs een bedrijvenuurtje op de vrijdag. Hierdoor ontbreekt een duidelijke kop en staart aldus de werkgroep.

Binnen de SGK gaan we met de resultaten aan het werk. We hervatten het gesprek met de horeca in alle openheid om eens te zien of wij elkaar kunnen vinden en versterken. Voor het punt van de kop en staart is een werkgroep binnen de SGK opgestart om dit vorm te geven omdat alle onderdelen zodanig in elkaar grijpen dat je dit niet zomaar veranderd. Op het moment dat we zaken wijzigen, doen we het goed en gaan we niet over één nacht ijs. We houden u op de hoogte.

Vanuit de SGK willen we vanaf deze plek iedereen bedanken die met ons heeft meegedacht. Fijn dat men zich zo vrij voelt om zich uit te spreken. Dat wordt zeer gewaardeerd. Ook de werkgroep, Nicole, Nora en Mark, bedankt voor de tijd en inzet die ze gepleegd hebben. Er ligt een basis waar we nog een aantal jaren mee voor uit kunnen. En natuurlijk is het voor de SGK daarmee niet klaar. We blijven open staan voor uw mening en goede ideeën. U bent van harte welkom.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen