Home » Groenlo » Informatiebijeenkomst bioraffinagefabriek Laarberg

Informatiebijeenkomst bioraffinagefabriek Laarberg

209

GROENLO – Op maandag 26 maart is om 19.30 uur in de Mattelier in Groenlo een informatieavond over de vestiging van een bioraffinagefabriek op het bedrijventerrein Laarberg. De provincie Gelderland, verantwoordelijk voor de procedure, bereidt op dit moment de ontwerpvergunning voor dit bedrijf voor. De verwachting is dat rond 26 maart de ontwerpvergunning gepubliceerd kan worden. Op deze informatiebijeenkomst wordt de ontwerpvergunning en de verdere procedure toegelicht.

Het bedrijf RMS wil op Laarberg mest vergisten en onder andere verwerken tot duurzame energie. Al in 2014 is dit door de gemeente Oost Gelre vastgelegd in het bestemmingsplan voor Laarberg. Het bedrijf RMS heeft daarna op 29 maart 2017 een vergunningaanvraag ingediend om op die plaats de bioraffinagefabriek te vestigen. Deze vergunningaanvraag is namens de provincie Gelderland behandeld door twee omgevingsdiensten, de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN).

Bioraffinagefabriek
In de installatie voor bioraffinage wordt straks vloeibare mest, afkomstig van veehouderijen samen met een aantal andere organische materialen (berm-/natuurgras en vaste mest) vergist en verwerkt tot duurzame energie, zoals groen gas. Het vrijkomende digestaat wordt verwerkt tot mineralen (ammoniumsulfaat), een droge vaste fractie (pellets) en schoon water.

Ontwerpvergunning
Voor de aanvraag in 2017 zijn door het bedrijf diverse onderzoeken gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, geur en geluid. Die zijn getoetst en beoordeeld door de ODRN, de gemeente Oost Gelre, de Veiligheidsregio en het Waterschap. Zij adviseren over de voorschriften en maatregelen in de ontwerpvergunning die ervoor moeten zorgen dat het bedrijf binnen de wettelijke kaders kan doen wat het wil doen.

Zoals het er nu uitziet wordt de ontwerpvergunning rond 26 maart gepubliceerd. Vanaf de publicatiedatum kunnen tot 6 weken daarna zienswijzen op de ontwerpvergunning worden ingediend. Ongeveer een week voordat het ontwerp officieel wordt gepubliceerd is er de mogelijkheid om een concept van het ontwerp al te lezen. Zodra dit concept beschikbaar is wordt deze gepubliceerd op de website van de gemeente Oost Gelre.

Toelichting op vergunning
Tijdens de informatieavond worden alle aspecten van de ontwerpvergunning toegelicht. De avond begint met een algemene uitleg, waarin ook wordt ingegaan op aspecten als geur, veiligheid en handhaving. Na deze inleiding is er gelegenheid om specifieke vragen te stellen aan de deskundigen van de ODA en de ODRN. Iedereen die belangstelling voor het onderwerp heeft is welkom op deze informatieavond.