Home » Groenlo » Meerjarenbegroting Oost Gelre vastgesteld

Meerjarenbegroting Oost Gelre vastgesteld

613

Het coronavirus beheerst ons leven. Het treft iedereen hard, zowel in de persoonlijke levenssfeer als in het werk of in de dagelijkse bezigheden.

Corona beheerst nu nog ons leven, maar er komen betere tijden

Het coronavirus beheerst ons leven. Het treft iedereen hard, zowel in de persoonlijke levenssfeer als in het werk of in de dagelijkse bezigheden. Volgens wethouder financiën Karel Bonsen is het college van B&W zich daar zeer van bewust. “We zien de grote impact van de crisis. Maar er komen ook betere tijden en een beter perspectief voor onze inwoners en ondernemers. Nu de Programmabegroting is vastgesteld kunnen we verder met de plannen die juist dat perspectief bieden.”

Volgens wethouder Bonsen is het college overtuigd van de veerkracht van onze inwoners en bedrijven. “Ondernemerschap en organisatiekracht zijn kernkwaliteiten van onze inwoners en ondernemers. We kennen een kwalitatief hoogstaande bedrijvigheid. We zijn een evenementengemeente. We hebben veel vrijwilligers die zich inzetten voor de evenementen, maar ook voor het verenigingsleven en in de zorg. Die kwaliteiten helpen ons nu in deze moeilijke periode, maar zeker ook straks als we na de crisis de draad weer oppakken zoals we vóór deze crisis gewend waren.”

Wonen en werken
Belangrijk voor het college is dat die kwaliteiten tot hun recht kunnen komen in een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is, met zorg en aandacht voor elkaar. “Dat zijn voor ons de speerpunten uit de programmabegroting. Woningbouw in alle kernen voor jong en oud. Het faciliteren van innovatieve bedrijvigheid op onze industrieterreinen en op Laarberg. Versterken van de toeristische aantrekkelijkheid van onze gemeente. En zorg voor iedereen die dat nodig heeft, het project Samen aan het stuur is daar een belangrijke ontwikkeling in. In de programmabegroting staan veel plannen die deze onderwerpen versterken.”

Veel te doen
Veel projecten staan al in de steigers, zoals het Programma Stad Groenlo en Geef Lichtenvoorde Kleur. In de kleine kernen staan veel woningbouwprojecten al op het punt van uitvoering. In Lichtenvoorde vordert de bouw van het IEKC en in Groenlo krijgen de plannen voor de bouw van een sporthal bij het Marianum steeds meer vorm. “Maar we gaan ook aan de slag met belangrijke onderwerpen als biodiversiteit en de toekomst van ons landschap en het buitengebied. En ook een energieneutraal Oost Gelre blijft een belangrijke uitdaging. Allemaal zaken die de aantrekkelijkheid en toekomstbestendigheid van onze gemeente versterken.”

Perspectief na corona
Het coronavirus beheerst nu nog ons leven. “We zien het leed dat het virus veroorzaakt, de druk op de zorg en de zorgmedewerkers. Maar ook ondernemers die hard geraakt worden omdat inkomsten wegvallen en werknemers die ontslagen worden. De impact is groot, aldus wethouder Bonsen: “Maar de vraag hoe we na corona de draad weer oppakken is al beantwoord door onze inwoners en ondernemers. Alle plannen en goede bedoelingen uit de programmabegroting komen alleen maar tot stand vanuit hun veerkracht en ondernemerschap. En onze verantwoordelijkheid als college is om dat perspectief te bieden vanuit een sluitende begroting, goedgekeurd door de raad. Nu dat is gebeurd kunnen we door en op naar betere tijden.”