Home » Groenlo » Nieuw boek over Beleg van Groenlo

Nieuw boek over Beleg van Groenlo

206

Uitgeverij TIEM brengt een serie uit over belegeringen in Nederland gedurende de Tachtigjarige Oorlog. Een nieuwe titel in deze reeks is: ‘Het beleg van Groenlo door Hugo de Groot. Nieuwe vertaling van Obsidio Grollae.’

In dit boek geeft tevens in een tiental pagina’s de toestand in Nederland ten tijde van het beleg weer. Dit maakt dat, levende in de 21-ste eeuw, het verhaal rond het beleg beter begrepen kan worden. Door de vertaling komt een stuk vaderlandse geschiedenis zo vlak voor het Beleg van Groenlo in oktober weer tot leven.

In 1629 schrijft Hugo de Groot zijn boek ‘Obsidio Grollae’. Het is een indrukwekkend verslag in het Latijn van het beleg en inname van Grol (Groenlo) in 1627. De Groot is dan in Parijs, waar hij naar toe is gevlucht na zijn ontsnapping uit Slot Loevestein. Hij wil evenwel niets liever dan terugkeren naar zijn vaderland en probeert dit te bereiken door in Obsidio Grollae Frederik Hendrik uitvoerig te prijzen over hoe hij het beleg van Groenlo heeft aangepakt. Frederik Hendrik is de halfbroer van Maurits van Oranje die Hugo de Groot in 1618 samen met Johan van Oldenbarnevelt gevangen neemt vanwege zijn godsdienstige en politieke opvattingen. Van Oldenbarnevelt wordt op 13 mei 1619 onthoofd en Hugo de Groot krijgt levenslang.

Maurits overlijdt in 1625 en Hugo koestert de hoop dat hij onder het mildere regiem van Frederik Hendrik zijn ballingschap kan beëindigen en dat hij amnestie krijgt. Dat gebeurt niet. Frederik Hendrik verovert vele steden op de Spanjaarden, krijgt daarvoor zowel roem als zijn bijnaam de “Stedendwinger’, maar amnestie krijgt Hugo de Groot niet. Integendeel. Er wordt in 1632 een nieuw arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.

Hugo de Groot overlijdt op 18 augustus 1645 in de functie van gezant van Zweden. ‘Door veel te begrijpen, heb ik niets bereikt’, zijn waarschijnlijk zijn laatste woorden. Pas dan keert hij terug naar Nederland en wordt begraven in de Nieuwe Kerk in Deft. Ironisch genoeg vlakbij prins Maurits aan wie hij zijn ballingschap te danken had.

De Latijnse tekst is vertaald door dr. W.A. Boekelman, in zijn werkzame leven internist in het Ter Gooi ziekenhuis.

Het boek is te koop bij Wiegerink Boek en Kantoor voor 9.90 euro.