Home » Groenlo » Presentatie onderzoek blauwalg stadsgracht Groenlo

Presentatie onderzoek blauwalg stadsgracht Groenlo

371

GROENLO – Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Oost Gelre organiseren op donderdag 6 juli een avond over blauwalg in de Grolse gracht. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats bij Cultureel Centrum De Bron (Buitenschans 1 in Groenlo).

De laatste jaren zien we elke zomer blauwalgen in de Grolse gracht. Behalve dat de blauw-groene drijflaag op het water er vies uit ziet, zijn de bacteriën bij inname ongezond voor mens en dier en moet contact met het water vermeden worden.

Onderzoek
Blauwalgengroei is een ingewikkeld probleem en het is nog maar de vraag of de aanwezigheid van blauwalgen helemaal kan worden voorkomen. Om te beoordelen welke maatregelen we kunnen of moeten nemen is meer inzicht nodig in de herkomst van de voedingsstoffen in de gracht. Daarom is er in 2015 een uitgebreid onderzoek gestart.

Programma bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst op 6 juli geven we een toelichting op de resultaten van dit onderzoek door Arcadis tot dusver. We gaan in op de oorzaken van blauwalg in Groenlo en op de manier waarop maatregelen kunnen bijdragen aan een oplossing. Meer informatie over de invulling van de avond volgt.

Structurele oplossing

De inwoners van Groenlo hebben in een enquête de wens uitgesproken om de gracht intensiever te kunnen gebruiken voor recreatieve activiteiten. Waterschap en gemeente zoeken nog uit of en hoe aan deze wens kan worden voldaan gezien de huidige blauwalgenproblematiek.

“We zien veel suggesties voor bestrijding van blauwalg. Het beeld van het waterschap is dat de meeste methoden een tijdelijk en wisselend resultaat geven en het effect ervan locatiegebonden is. Waterschap en gemeente zoeken daarom naar een structurele oplossing om blauwalg in de Grolse gracht zo mogelijk bij de bron aan te pakken tegen acceptabele maatschappelijke kosten”.