20 mei 2024
Home » Politiek » Nieuw commissielid voor NLOG

Nieuw commissielid voor NLOG

280

OOST GELRE – Susan Berends is dinsdagavond 27 juni toegetreden als commissielid voor de Nieuwe Liberalen Oost Gelre. Zij legde in de raadszaal in Groenlo de belofte af door de woorden van de burgemeester Annette Bronsvoort te herhalen; ‘Dat verklaar en beloof ik’.

Commissieleden (niet zijnde raadsleden) moeten, evenals raadsleden, voldoen aan hetgeen is bepaald in de artikelen 10, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet. Dit betekent onder andere dat zij achttien jaar moeten zijn, over een geldige verblijfstitel moeten beschikken, hun nevenfuncties openbaar moeten maken, geen functie als bedoeld in artikel 13 mogen vervullen en niet in strijd mogen handelen met artikel 15.


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!