Foto: Marcel Houwer |

Vernielingen en overlast bij Muziekkoepel

OOST GELRE – De Muziekkoepel is misschien al 10 jaar een probleem onderwerp. Tot voor kort ging het nog over vernielingen en overlast, lichte vormen van vandalisme en zwerfvuil dat hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door hangjongeren”, aldus Paul Wallerbos van Onafhankelijke Lijst Wallerbos (OLW) dinsdagavond tijdens de commissie vergadering van de gemeente Oost Gelre.

Paul Wallerbos vertelde dat de laatste maanden zelfs moedwillige, zware vernielingen zijn aangericht. “Een deel van het metselwerk is met grof geweld vernield, er zijn met de losgeraakte bakstenen gaten in het stukwerk gegooid en het schilderwerk is fors beschadigd”. Volgens Wallerbos kan de schade wel oplopen naar de € 10.000,-. Ook de omwonenden van de Muziekkoepel ervaren steeds meer overlast en ze vermoeden dat er op de (parkeer)plek drugs wordt gedeald. Omwonenden vinden volgens Wallerbos dat de gemeente niet daadkrachtig genoeg optreedt tegen deze overlast.

“Het college is goed op de hoogte van de situatie die wordt geschetst door Paul Wallerbos”, aldus burgemeester Bronsvoort. Zij reageert omdat zij de portefeuille veiligheid beheerd. Inmiddels zijn er dertien meldingen binnengekomen van overlast en of vernielingen. De muziekkoepel wordt dagelijks door politie en de BOA’s in de gaten gehouden. Volgens de burgemeester zijn de lijnen tussen de bewoners en de wijkagent heel erg kort.

Op de vraag van OLW om het terrein met hekken af te zetten antwoordde wethouder Proskamp dit niet te gaan doen in verband met de beeldvorming en kosten die het met zich meebrengt. Wallerbos vindt het jammer dat het hekwerk rondom het terrein van de Muziekkoepel is weggehaald. Hij zegt dat na het weghalen van het hek de overlast groter is geworden. Ook vindt de wethouder dat door het plaatsen van een hekwerk het probleem niet wordt opgelost. “Inmiddels is er wel een discussie aan de gang op social media. In de discussie werd aangegeven dat er een structurele invulling van het gebruik van de Muziekkoepel moet komen. Wij willen met deze mensen in gesprek. Als de Muziekkoepel meer wordt gebruikt dan zal de overlast ook afnemen”, aldus wethouder Porskamp.

Wallerbos deed nog een suggestie om bij de Muziekkoepel een bord te plaatsen dat het verboden is om na zonsondergang het terrein te betreden.