Foto: Marcel Houwer - Rechtsonder het gekapte bosje |

Verontwaardiging bij omwonenden over gekapt bosje

Deel dit bericht

GROENLO – Naast het voormalige bedrijfsterrein Oldenhuis in Groenlo zijn de afgelopen week een dertigtal bomen gekapt. Dit bosje stond in de hoek van het Blikpad en het Blik. Aanwonenden vragen zich af waarom de bomen zijn gekapt. “Dit was zo’n leuk bosje waar veel kinderen uit de buurt speelden”, vertelde een buurtbewoner. Een wandelaarster wist te vertellen dat er veel fazanten zaten in het bosje. Het bosje is volgens omstanders zo’n veertig jaar geleden aangeplant.

Of de bomenkap te maken heeft met de ontginning van het voormalige Oldenhuisterrein is bij de redactie niet bekend. Het bosje wordt namelijk wel weergegeven op het bij ons bekende beeldkwaliteitsplan.

Ook Paul Wallerbos van Onafhankelijke Lijst Wallerbos (OLW) is zeer verbaasd dat de bomen zijn gekapt. “Ik heb destijds nog aangedrongen op behoud van de bomen. (Dit was bij de partij “OOG”. Waar raadslid Wallerbos toen deel van uit maakte. red). Tevens is Wallerbos bezorgd over het aanzicht vanuit het schootsveld naar de nieuwbouw woningen die straks gebouwd worden op het Oldenhuisterrein. De gemeente heeft toen laten weten dat het terrein wordt afgebakend met een bestaande bomenrij van volwassen essen. Hiervan zal 95% gespaard blijven. Alleen de bomen die kwalitatief minder zijn worden gekapt. Of hier het bosje ook onder viel is dus niet bekend.

Wallerbos geeft aan dat hij inmiddels contact heeft opgenomen met Wethouder Frank van gemeente Oost Gelre. Volgens Wallerbos zou zij hebben toegezegd om een en ander uit te zoeken.