Home » Groenlo » Zonnepark De Zomereiken in Groenlo: Een duurzame ontwikkeling met lokale inbreng

Zonnepark De Zomereiken in Groenlo: Een duurzame ontwikkeling met lokale inbreng

1170
Zonnepanelen

Zonnepanelen | Foto: PR

GROENLO – Met het aanbreken van het nieuwe jaar kondigt de lokale coöperatie Zonnepark Zomereiken een belangrijke ontwikkelingsfase aan voor Zonnepark De Zomereiken in Groenlo. Begin 2024 start de coöperatie met het werven van leden die interesse hebben in het kopen van ‘ZonDelen’. Deze unieke investeringsmogelijkheid biedt lokale inwoners, bedrijven en organisaties niet alleen voorrang, maar ook zeggenschap over het zonnepark en de opgewekte stroom.

Lokaal Eigendom en Participatie

De oprichting van Coöperatie Zonnepark De Zomereiken heeft als doel lokaal eigendom in de Achterhoek te bevorderen. Dit betekent dat inwoners van de regio direct kunnen participeren in de exploitatie van het zonnepark en profiteren van de opbrengsten. Met een geïnstalleerd vermogen van ongeveer 12,3 MWp, genoeg voor het stroomverbruik van circa 3.000 huishoudens, speelt het zonnepark een cruciale rol in het streven naar duurzame productie en energieneutraliteit in de gemeente Oost Gelre.

Ontwikkelingsfase en Financiering

De coöperatie werkt de komende maanden aan de precieze invulling van de ZonDelen, waarbij aspecten zoals juridische en financiële structuur en looptijd worden vastgesteld. De coöperatie roept geïnteresseerden op om mee te denken en lid te worden. Na de realisatie van het zonnepark zal ook gezocht worden naar nieuwe bestuursleden.

Voortgang van het Project

In juli 2021 werd de definitieve vergunning voor Zonnepark De Zomereiken verleend. Na het verkrijgen van de landelijke SDE-subsidie en het maken van afspraken met netbeheerder Liander over de aansluiting op het elektriciteitsnet, is de bouw van het park gepland voor 2024. De coöperatie verwacht meer dan €1 miljoen op te halen voor het realiseren van 50% lokaal eigendom. De ontwikkeling vindt plaats in samenwerking met Sunvest.

Toekomstvisie en Betaalbare Energie

De lokale coöperatie, opgericht door Agem Energie Experts, streeft naar ‘lokaal eigendom’ in de Achterhoek. Agem, een maatschappelijke organisatie en project- en adviesbureau, zet zich in voor betaalbare energiezekerheid voor iedereen in de regio.

Meer Informatie

Voor meer informatie over Zonnepark De Zomereiken en de mogelijkheden tot deelname aan de coöperatie, bezoek www.agem.nl/zomereiken.

Bron(nen) & Afbeelding(en)