21 april 2024
Home » Halle » Gemeente koopt partycentrum Nijhof voor nieuwbouw Dorpsschool Halle

Gemeente koopt partycentrum Nijhof voor nieuwbouw Dorpsschool Halle

635

Logo Scherpinbeeld

Ontdek het verleden van Groenlo

Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto!

Bekijk de collectie

HALLE – B en w van Bronckhorst hebben besloten partycentrum Nijhof in Halle aan te kopen om hier de nieuwe Dorpsschool Halle met kinderdagverblijf te realiseren. Met de aankoop van de locatie geven we deze centrale plek in het dorp een toekomst-bestendige functie en komen voorzieningen voor onderwijs, sport en ontmoeten, die voor veel inwoners belangrijk zijn, dichtbij elkaar te liggen.

De huidige Dorpsschool is verouderd en voldoet niet meer aan de onderwijskundige eisen van dit moment. Bovendien laat de verkeersveiligheid op de locatie te wensen over en is dit moeilijk op te lossen. Wethouder vastgoed Emmeke Gosselink: “Dit is een mooie ontwikkeling voor het dorp, waar school, eigenaren en gemeente blij mee zijn. Onze planning is dat medio 2024 een architect aan de slag kan om de wensen en eisen van de school te vertalen in een passend schoolgebouw met bijbehorende buitenruimte. Daarbij kijken we of er mogelijkheden zijn om delen van het huidige gebouw te hergebruiken. Herbestemmen en hergebruiken van bestaand vastgoed is een duurzaamheidsambitie van ons. Dit doen we meer. Zo komen in Vorden in de voormalige school De Vordering bijvoorbeeld appartementen met behoud van een groot deel van het oude schoolgebouw.”

Schoolbestuurder Rick Wolsink vult aan: “Dit besluit is een fantastische start van 2024 voor Dorpsschool Halle! Deze nieuwe plek voor de school biedt unieke kansen voor samen spelen, leren, bewegen en ontmoeten in het (nieuwe) hart van Halle.”

Aankoop biedt meerdere voordelen
Partycentrum Nijhof is een beeldbepalende locatie. Door de nieuwe school hier te bouwen, zorgen we voor een ontwikkeling die bijdraagt aan stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving. De school krijgt een toekomstbestendig gebouw dat past bij hun onderwijskundige visie, op een plek met een goede verkeersveiligheid rondom de school. Bij de herinrichting van de openbare ruimte rondom de nieuwe school en de huidige parkeerplaats, tussen partycentrum Nijhof en sportzaal Meisterskamp, houden we rekening met maatregelen die goed zijn voor het klimaat in de omgeving. Een ander voordeel is dat de locatie al is aangesloten op het energienet, zodat netcongestieproblemen niet van toepassing zijn. Het parkeerterrein naast partycentrum Nijhof, waar ook het huidige milieuparkje is, gaat onderdeel uitmaken van de buitenruimte rond de school. We passen het milieuparkje straks in op het parkeerterrein nabij de sportvelden en sportzaal Meisterskamp.

Met de kosten voor het ontwikkelen van een nieuwe school in Halle hielden we al rekening in onze gemeentelijke investeringsagenda. Door de school op een nieuwe locatie te bouwen, besparen we kosten voor tijdelijke huisvesting. Naar verwachting wordt het totale plan eind 2024/begin 2025 voor besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Wethouder Gosselink: “Op de huidige locatie van de Dorpsschool willen we een aantal woningen bouwen gericht op jongeren en ouderen (doorstroom). Hiervoor ontwikkelen we in overleg met omwonenden een plan zodra de bouw van de school op de nieuwe locatie in een gevorderd stadium is.”

Enige tijd geleden kwamen we in contact met de eigenaren van partycentrum Nijhof. Na een aantal constructieve gesprekken is overeenstemming bereikt over de aankoop van het partycentrum. Naar verwachting sluit het partycentrum 31 maart 2024 haar deuren. Familie Hitpass: “Na meer dan 25 jaar trotse eigenaren te zijn geweest van partycentrum Nijhof zijn wij blij met deze mooie en nieuwe maatschappelijke ontwikkeling voor Halle.”