Home » Landelijk » Bibliotheken Versterken Samenwerking met Scholen voor Leesvaardigheid

Bibliotheken Versterken Samenwerking met Scholen voor Leesvaardigheid

1011

In een nieuwe poging om de leesvaardigheid van kinderen in Nederland te bevorderen, zetten bibliotheken een stap voorwaarts door een nauwere samenwerking met scholen en kinderopvangcentra aan te gaan. Hiermee wordt beoogd het leesplezier bij kinderen te stimuleren, wat essentieel is voor hun educatieve groei.

Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) hebben voor dit initiatief een budget van 74 miljoen euro vrijgemaakt voor de komende drie jaar. Leesexperts van lokale bibliotheken zullen actief deelnemen aan dit programma door op scholen en in kinderdagverblijven kinderen te motiveren om te lezen en door schoolbibliotheken te verrijken.

Bibliotheken, beschouwd als kenniscentra voor leesvaardigheid, zullen nauw samenwerken met ongeveer 1800 kinderdagverblijven en scholen binnen het primair onderwijs, VMBO en praktijkonderwijs. Bovendien krijgen meer dan 6.000 kinderopvanglocaties en scholen de kans om hun bestaande samenwerking met bibliotheken uit te breiden.

De plannen zijn gelinkt aan de programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school, gerealiseerd door Stichting Lezen in samenwerking met de KB (nationale bibliotheek). De focus ligt op het monitoren van het leesgedrag en het leesplezier van studenten.

Daarnaast maakt dit initiatief deel uit van het grotere Masterplan basisvaardigheden van het kabinet, dat tot doel heeft de kerncompetenties van leerlingen te verbeteren, waaronder lezen, schrijven, rekenen, digitale vaardigheden en burgerschap.