21 april 2024
Home » Landelijk » Drastische daling Dagvlinderpopulaties baart onderzoekers zorgen

Drastische daling Dagvlinderpopulaties baart onderzoekers zorgen

240

Logo Scherpinbeeld

Ontdek het verleden van Groenlo

Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto!

Bekijk de collectie

LANDELIJK — Uit recent onderzoek van het CBS en De Vlinderstichting, uitgevoerd binnen het kader van het NEM Meetnet Vlinders, blijkt dat de populaties van dagvlinders in Nederland sinds 1992 met maar liefst 53% zijn afgenomen. Deze neergaande trend, die in 2023 het laagste punt bereikte, heeft niet alleen invloed op zeldzame en kwetsbare soorten, maar treft ook voorheen veelvoorkomende soorten zoals de kleine vos en het groot koolwitje.

De gegevens, verzameld door wekelijkse tellingen op vaste routes, geven een somber beeld van de huidige staat van deze cruciale indicatoren voor biodiversiteit. In 2023 bereikten negen van de 53 onderzochte vlindersoorten het laagste aantal sinds de start van de tellingen. Opmerkelijk is echter dat voor sommige soorten, zoals de citroenvlinder en grote vuurvlinder, 2023 juist een recordjaar was.

De achteruitgang omvat niet alleen algemeen bekende soorten maar heeft ook een aanzienlijke impact op soorten die van specifiek belang zijn voor het natuurbeleid in Nederland, zoals het pimpernelblauwtje, donker pimpernelblauwtje en de grote vuurvlinder. Deze soorten staan op de Europese Habitatrichtlijn en hun voortbestaan is cruciaal voor de biodiversiteit.

De toename van de populatie van de grote vuurvlinder in de Weerribben contrasteert sterk met de achteruitgang in de Rottige Meente, wat de kwetsbaarheid van deze soort benadrukt. Tegelijkertijd is het pimpernelblauwtje licht toegenomen sinds de jaren negentig, hoewel de populaties klein en kwetsbaar blijven. Het donker pimpernelblauwtje is bijna verdwenen, met slechts enkele exemplaren waargenomen in 2023.

De afname van graslandvlinders is eveneens verontrustend, met een halvering van de populaties sinds 1992. Soorten als de argusvlinder en het icarusblauwtje tonen significante langjarige achteruitgang, terwijl andere soorten zoals het hooibeestje en het bruin dikkopje in aantal zijn toegenomen.

Deze gegevens onderstrepen de noodzaak voor gerichte conservatie-inspanningen en herstelmaatregelen om de afnemende dagvlinderpopulaties en de algemene biodiversiteit in Nederland te ondersteunen. Het behoud van deze soorten is essentieel voor het behoud van gezonde ecosystemen en de algehele ecologische balans.

Bron(nen) & Afbeelding(en)