Home » Landelijk » Een derde campers te zwaar

Van de achthonderd campers die zijn gewogen tijdens de weegcampagne van de NKC, bleek een derde overbeladen. “We blijven hameren op het belang van een veilig campergewicht”, zegt NKC-directeur Stan Stolwerk.

Om camperaars bewust te maken van de risico’s van het te zwaar beladen van de camper, voerde de NKC dit voorjaar en begin van de zomer de campagne Weet wat je weegt. De campagne bestaat uit landelijke weegmomenten en een pagina op de NKC-website met informatie over de gewichten van de camper. Tij­dens de zes momenten waren camperaars verspreid door het land welkom om kosteloos hun camper te wegen. Daar werd gretig gebruik van gemaakt, met een opkomst van meer dan honderd campers per locatie.

Invloed op rijstabiliteit en remvermogen
Overgewicht kan de rijstabiliteit beïnvloeden en het remvermogen verslechteren, wat nadelig is voor de verkeersveiligheid. Bovendien is overbeladen strafbaar. Met dit onder de aandacht brengen en door camperaars de gelegenheid te geven kosteloos hun camper te wegen, wil de NKC de bewustwording rond dit aspect van de verkeersveiligheid vergroten. “Camperen is ontzettend populair. Er zijn nog nooit zo veel nieuwe camperaars bij gekomen in zo’n korte tijd. Het aantal campers in Nederland is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Lang niet iedereen verdiept zich in het gewicht van de camper. Het is belangrijk om aandacht te blijven vragen voor dit verkeersveiligheidsaspect”, zegt Stolwerk.

Veel camperaars verrast met overgewicht
En ook resultaten onderstrepen het blijvende belang. Een derde van de campers was dus te zwaar. “Veel camperaars waren verrast. Ze verwachtten niet dat hun camper overbeladen zou zijn.” Van de campers met overgewicht was 44 procent maximaal 100 kilogram te zwaar. De rest was meer dan 100 kilogram te zwaar, waarvan 28 procent zelfs meer dan 200 kilogram.

Meeste integraalcampers te zwaar
Van de te zware campers was 73 procent klaar om op vakantie te gaan, dus zij hadden de volledige vakantieuitrusting bij zich. 26 procent gaf aan nog een paar bagagestukken te moeten inladen, zoals extra personen en fietsen. De overige 9 procent moest alles nog inpakken voor een vakantie.
Het soort camper lijkt ook samen te hangen met overgewicht. Van de integraalcampers was 46 procent te zwaar beladen, terwijl dat van de buscampers 16 procent was.

Wanneer is een camper eigenlijk overbeladen? De camper heeft een toe­gestane maximummassa, die op het kentekenbewijs staat. Dit is het maxi­male dat de camper mag wegen, inclusief de belading en passagiers. Alles dat de camper meer weegt dan de toegestane maximummassa, is overgewicht. In Nederland mag je met een B-rijbewijs een voertuig besturen met een maximaal toegestane massa van hooguit 3.500 kilogram.

Afvaltips
De camperaars met overgewicht gingen met afvaltips naar huis. Zo kregen ze onder het andere het advies om eens kritisch te kijken naar wat er allemaal mee gaat op reis. “Haal de camper eens helemaal leeg en vraag je bij alles af: kan ik ook zonder op vakantie?”

Wanneer afvallen niet gaat, of te weinig oplevert, kun je ook bij de RDW het gewicht van de camper laten opwaarde­ren naar een hogere toegestane maxi­mummassa, gesteld dat de technische maximummassa dat toelaat. Uiteraard moet je dan ook je rijbewijs C of C1 halen. Anders mag je de opgewaar­deerde camper alsnog niet besturen. Van de gewogen campers had 7 procent een maximaal toegestane massa boven de 3.500 kilogram, waarvoor dus een groot rijbewijs is vereist. Echter, ook van deze groep was 23 procent te zwaar beladen.

In de camperbedrijvengids van de NKC staan weegstations verspreid door het land waar campers terecht kunnen. https://www.campercontact.com/nl/bedrijven

Midzomerwandeling in Groenlo

Zaterdag 22 juni 2024 wordt de Midzomerwandeling georganiseerd in Groenlo. Deze wandeltocht is 6 kilometer en deelname is gratis. Start: Brouwersnös Eibergseweg 1 Groenlo. Starttijd: Tussen 19.30 uur en 20.30 uur.