Home » Landelijk » Gevolgen coronacrisis nog steeds groot, maar ondernemers positiever

Gevolgen coronacrisis nog steeds groot, maar ondernemers positiever

210

GELDERLAND – Hoewel nog steeds bijna twee derde van de ondernemers verwacht dat de coronacrisis in meer of mindere mate negatieve gevolgen voor de onderneming zal hebben, zijn ondernemers in Gelderland minder negatief. Dit blijkt uit de tweede meting van het Gelderse ondernemerspanel, die gevolgen van de coronacrisis bij ondernemers heeft gemeten. Het percentage ondernemers dat een faillissement vreest neemt af, evenals het percentage bedrijven dat sterk negatieve gevolgen verwacht.

Het corona ondernemerspanel is een initiatief van VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, Oost NL en provincie Gelderland. In een reeks van drie panelonderzoeken wordt Gelderse ondernemers gevraagd naar de gevolgen van de coronacrisis. Vragen over omzetdaling, tevredenheid over ondersteuningsmaatregelen en wel of niet uitstel van investeringen zijn onderdeel van het onderzoek.

Omzetdaling blijft
Uit de resultaten blijkt dat er nog steeds sprake is van omzetdaling bij 2 op de 3 ondervraagden. De effecten voor de horecaondernemers zijn hierin nog steeds het grootst. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan dat er een daling is van meer dan 60 %. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat er bij meer ondernemers in Gelderland sprake is van een omzetstijging, met name in de detailhandel (33%).

Tevredenheid maatregelen hoger
Dat ondernemers op verschillende manieren geraakt worden blijkt uit de investeringsbereidheid. Een deel van de ondernemers (43%) blijft investeren. Daarentegen geeft een op de drie ondernemers aan vervangings- en uitbreidingsinvesteringen uit te stellen. “Het is belangrijk dat ondernemers kunnen blijven investeren, want dat zorgt voor herstel van de economie”, aldus Christianne van de Wal, gedeputeerde economie. Als nood en overbrugging is er veel financiële steun geboden door Rijk, provincie en gemeenten. Ondernemers zijn redelijk positief over de meeste regelingen. Uit de tweede meting blijkt dat de tevredenheid over de regelingen is toegenomen.

Voorzichtig positief, maar wegvallen orders probleem
Hoewel nog steeds meer dan een op de vijf ondervraagden aangeeft meer medewerkers te hebben dan werk, geeft ook een deel van de ondernemers aan (13%) te groeien en nieuwe medewerkers aan te nemen. Ook het percentage dat aangeeft dat de crisis nauwelijks invloed op ze heeft, is gestegen van 12% naar 29%. Hoewel dit voorzichtige positieve tekens zijn, blijkt ook dat nieuwe orders zijn weggevallen. De effecten hiervan zijn nu al voelbaar, maar zullen ook op de langere termijn spelen. VNO-NCW Gelderland voorzitter Martin Ruiter: “Na de zomer kunnen we ook voor andere branches de negatieve effecten verwachten. Daarom is onze insteek: investerend deze crisis uit; zowel overheden als bedrijfsleven. Haal naar voren wat al gepland is, investeer in transitie en innovatie, en verzeker daarmee de toekomstige verdiencapaciteit van onze economie!”

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen