Home » Landelijk » ILT dwingt statiegeld op blikjes af vanaf 1 januari 2023

ILT dwingt statiegeld op blikjes af vanaf 1 januari 2023

488

Foto door Ron Lach op Pexels.com

De Inspectie Leefomgeving en Transport legt een voornemen tot last onder dwangsom (vLOD) op aan het Afvalfonds (AV) en 16 producenten en importeurs, waaronder supermarkten en blikproducenten. De ILT reageert hiermee op het bericht van het AV dat zij geen statiegeld gaan heffen op blikjes vanaf 1 januari 2023, terwijl dan juist de nieuwe wetgeving en verplichting ingaat op het heffen van dit statiegeld.

Op 17 juni heeft het Afvalfonds Verpakkingen (AV) namens het verpakkend bedrijfsleven laten weten dat zij niet kunnen voldoen aan de wettelijk vastgelegde datum van 31 december 2022 om een statiegeldsysteem voor blikjes in te voeren. Staatssecretaris Heijnen (IenW) heeft in een Kamerbrief laten weten dat de wettelijk vastgelegde invoeringsdatum voor het statiegeldsysteem voor blikjes op 31 december 2022 overeind blijft.

De ILT gaat handhaven, omdat de inspectie ervoor wil zorgen dat de nieuwe wet wordt nageleefd. Het bedrijfsleven geeft nu al aan hier niet aan te gaan voldoen en daarom legt de ILT de preventieve last op. Het totale bedrag aan dwangsommen voor de 17 betrokken partijen bedraagt ruim € 28 miljoen. Als na het bereiken van het maximale dwangsombedrag de overtreding nog steeds wordt begaan, zal de ILT een nieuwe dwangsom opleggen.

Karin Visser, directeur toezicht en opsporing bij de ILT: “We zien het niet naleven van de nieuwe wet op ons afkomen. Daar wil de ILT paal en perk aan stellen. Dat er statiegeld op blikjes komt, is niet nieuw. De betrokken partijen zijn vooraf ruim betrokken en geïnformeerd over de datum van 31 december 2022. Het lijkt volgens de sector onmogelijk om die datum te halen, maar dat zien we echt anders. Het is voor de samenleving belangrijk dat blikjes nu ook gerecycled worden, zodat we zwerfvuil tegengaan en samen werken aan de circulaire economie. Dat is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, dus ook voor de producenten en importeurs van blikjes, de supermarkten en het Afvalfonds.”

De ILT ziet toe en handhaaft op de wettelijke voorschriften op het gebied van het Besluit beheer verpakkingen 2014 (Bbv), waaronder ook het statiegeld op kunststof flessen en metalen drankverpakkingen in Nederland. De aangeschreven partijen krijgen nu 4 weken de tijd om een zienswijze in te dienen op de vLOD.