In Gelderland vooral meer WW-uitkeringen vanuit horeca en uitzendbureaus

Deel dit bericht

In april zijn de effecten van de coronacrisis in Gelderland duidelijk te zien. Het aantal WW-uitkeringen stijgt, terwijl er de afgelopen jaren juist sprake was van een daling in deze periode. Door die stijging ligt het aantal uitkeringen nu zelfs hoger dan een jaar eerder. Dat is al jaren niet meer voorgekomen. Op dit moment neemt de WW vooral sterk toe onder horecapersoneel en uitzendkrachten

Sterke toename aantal WW-uitkeringen in Gelderland
In de eerste volle maand van de coronacrisis is er een duidelijke omslag te zien in het aantal lopende WW-uitkeringen. Na een jarenlange daling van het aantal WW-uitkeringen is nu in alle arbeidsmarktregio’s, ook in Gelderland, een toename te zien. De landkaartjes laten wel verschillen per regio zien. Zo is de stijging van de WW t.o.v. vorig jaar voor drie regio’s in Gelderland relatief beperkt, namelijk in Rijk van Nijmegen (3,2%), Midden-Gelderland (4,1%) en Rivierenland (2%).

In april telt Gelderland 29.873 uitkeringen t.o.v. 26.348 uitkeringen in maart, dit is een stijging van 13,4%. Dit is een sterke toename, ook al is het wel lager dan de landelijke toename van 16,7% procent.
Gelderland telt nu 6,6% meer uitkeringen dan eind april 2019. Ook dat is op zichzelf een flinke toename, maar minder sterk dan de landelijke toename met 13,5%.


Bron UWV

Sterkste toename WW in horeca en bij uitzendbedrijven
Bijna alle sectoren laten in april een stijging zien van het aantal WW-uitkeringen. Sectoren met de hoogste stijging zijn de horeca & catering en de uitzendsector. In Gelderland steeg het aantal WW-uitkeringen van mensen die in de horeca & catering werkzaam waren in april met 45%. Bij uitzendbedrijven nam het aantal WW-uitkeringen in deze provincie toe met 52%. Die uitzendkrachten werkten in uiteenlopende sectoren en beroepen.