Home » Landelijk » Kabinet en gemeenten maken plan voor verbeteren schuldhulp

Kabinet en gemeenten maken plan voor verbeteren schuldhulp

726

LANDELIJK – Het Nederlandse kabinet, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de branchevereniging voor financiële hulpverleners NVVK, en kenniscentrum Divosa, heeft gezamenlijk een ambitieus plan onthuld om de schuldhulpverlening in Nederland te verbeteren. Het plan, genaamd “Elementen van Basisdienstverlening,” heeft tot doel gemeenten praktische richtlijnen en handvatten te bieden om effectievere en toegankelijkere hulp te bieden aan mensen met ernstige schulden.

Dit initiatief komt als reactie op de zorgwekkende constateringen, zoals die van de Ombudsman, dat de kwaliteit van schuldhulpverlening sterk varieert per gemeente. Om deze kloof te dichten, zullen gemeenten worden voorzien van instrumenten om schuldhulp op een gestructureerde wijze te bieden. Een aantal van deze elementen kunnen direct worden geïmplementeerd, terwijl andere nog nadere uitwerking vereisen.

Een van de cruciale aspecten van de “Elementen van Basisdienstverlening” is de introductie van een registratiesysteem dat verschillende hulpverleners in staat stelt beter samen te werken. Bovendien zal er standaard een saneringskrediet worden aangeboden met een aflostermijn van 18 maanden, en zal er voldoende nazorg worden verleend na het schuldhulptraject. Bij een mogelijke terugval na het traject zullen gemeenten altijd persoonlijk contact opnemen om te voorkomen dat er opnieuw ernstige schulden ontstaan.

Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Carola Schouten benadrukt het belang van deze inspanningen: “Er zijn te veel Nederlanders die kampen met onbeheersbare schulden, en deze financiële lasten beïnvloeden hun leven aanzienlijk. Schuldhulpverlening moet mensen hoop bieden en hen helpen hun leven weer op de rails te krijgen. Het maakt niet uit in welke gemeente je woont; deze hulp moet beschikbaar zijn. Daarom is het van groot belang dat we, in samenwerking met de VNG, Divosa en de NVVK, gemeenten de juiste tools aanreiken om dit effectief te organiseren.”

Om de doelstelling van het kabinet te bereiken, namelijk het halveren van het aantal huishoudens met problematische schulden in vergelijking met 2015, zal het Rijk vanaf 2024 structureel €40 miljoen extra beschikbaar stellen voor de dienstverlening van gemeenten. In 2015 had 8,6 procent van de huishoudens problematische schulden, en het streven is om dit percentage tegen 2030 te verlagen naar 3,8 procent. Eerder werd de termijn voor schuldhulpverlening al verkort van drie naar anderhalf jaar, met als doel mensen sneller uitzicht te bieden op een schuldenvrij leven. Minister Schouten heeft bovendien in september de aangepaste Rijksincassovisie naar de Tweede Kamer gestuurd, met als doel de Rijksoverheid meer aandacht te laten hebben voor de persoonlijke omstandigheden van mensen bij het innen van schulden.

Dit ambitieuze plan, dat tot stand kwam door de samenwerking van verschillende belanghebbende partijen, is een cruciale stap in de richting van een rechtvaardiger en effectievere schuldhulpverlening in Nederland.

Bron(nen) & Afbeelding(en)