Home » Archief » Meer evenwicht op de arbeidsmarkt

De Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, heeft een pakket maatregelen aangekondigd om een evenwichtiger arbeidsmarkt te creëren. De maatregelen zijn bedoeld om meer zekerheid te bieden voor het inkomen en de roosters van werknemers, terwijl ze ook een betere bescherming bieden aan zelfstandigen. Tegelijkertijd zullen ze de flexibiliteit voor werkgevers vergroten, goede arbeidspraktijken aantrekkelijker maken en bedrijven in staat stellen effectiever te reageren op veranderingen in hun omgeving.

De nieuwe maatregelen pakken de al lang bestaande zorgen over baanonzekerheid en een gebrek aan flexibiliteit op de arbeidsmarkt aan. Het gaat onder meer om het aanbieden van vaste contracten als uitgangspunt voor vast werk, het verbieden van nulurencontracten en het invoeren van strengere regels voor tijdelijke contracten. Na drie opeenvolgende tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever kan een nieuw contract pas na vijf jaar in plaats van zes maanden worden gegeven, waardoor de cyclus van tijdelijk werk wordt geëlimineerd.

Zelfstandigen zullen verplicht worden om een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten om ervoor te zorgen dat ze een vangnet hebben als ze arbeidsongeschikt worden. Ondertussen krijgen kleine bedrijven meer zekerheid over de vraag of ze een werknemer kunnen vervangen die afwezig is geweest vanwege langdurige ziekte, en komt er een Crisis Personnel Retention Scheme voor bedrijven die getroffen zijn door onvoorziene crises, zoals de Covid-19-pandemie. Ten slotte worden de kosten van overuren verlaagd voor grote, vaste contracten en vallen vaste basiscontracten onder een lagere werkloosheidspremie.